کپک سبز و آبی انار

Pomegranate green and blue mold

بیماری گیاهی کپک سبز و آبی به ندرت در زمان حضور میوه ها در داخل انارستان قابل مشاهده است. به طور معمول حدود 10 الی 20 درصد از میوه های انار توسط این بیماری در زمان انبارداری محصول از بین می روند.

علائم بیماری کپک سبز و آبی انار:

علائم ابتدایی بیماری گیاهی کپک سبز و آبی انار شامل پیدایش بافت های آبدار و تیره رنگ روی سطح بیرونی میوه است. هم زمان با گسترش بیماری، کپک های سبز و آبی رنگ روی زخم های سطحی میوه شروع به رشد می کنند. بافت هایی که در زیر این کپک ها قرار دارند به قهوه ای، خاکستری و برنزی تغییر رنگ می دهند. در مراحل بسیار پیشرفته بیماری دانه های انار نیز دچار پوسیدگی نرم شده و بخش های داخلی میوه نیز متلاشی می شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی کپک سبز و آبی انار:

گونه های مختلفی از قارچ Penicillium باعث ایجاد بیماری گیاهی کپک های سبز و آبی انار می شوند. صدمات مکانیکی و زخم های سطحی ایجاد شده روی میوه شرایط رشد قارچ را مهیا می کند. بهترین شرایط برای گسترش عامل بیماری وجود رطوبت بالا و بازه دمایی 21 الی 25 درجه سانتی گراد می باشد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری کپک سبز و آبی انار:

  • جمع آوری و حذف میوه های آلوده
  • جلوگیری از صدمات مکانیکی میوه
  • مبارزه با آفات و حشرات داخل انارستان
  • نگهداری میوه در سردخانه (حدود پنج درجه سانتی گراد)
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

-  سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

-  سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

-  سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

-  سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها