سفیدک پودری توت فرنگی

Strawberry powdery mildew

بیماری گیاهی سفیدک پودری در اغلب مناطق کشت توت فرنگی گزارش شده و از اهمیت ویژه ای در مناطق با آب و هوای مرطوب برخوردار است.

علائم بیماری سفیدک پودری توت فرنگی:

بیماری گیاهی سفیدک پودری توت فرنگی در ابتدا باعث تولید بافت های سفید و کوچک در زیر برگ ها می شود. در ادامه آلودگی و رشد توده سفید قارچ در سطح زیرین برگ، لبه برگ های آلوده به سمت بالا پیچیده می شوند. در نهایت دو طرف برگ های آلوده به بنفش تغییر رنگ داده و از بین می روند. در صورت آلودگی گل ها، بافت پودری سفید روی میوه تشکیل شده و باعث تولیده میوه های نامتقارن و بد شکل می شود. بالا بودن شدت آلودگی قبل از زمان گلدهی، ممکن است منجر به عدم تولید محصول گردد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک پودری توت فرنگی:

عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری توت فرنگی قارچ Podosphaera aphanis می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ های آلوده صورت می گیرد. جابجایی عامل بیماری از طریق باد و ادوات مکانیکی انجام می شود. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 16 الی 26 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک پودری توت فرنگی:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • اجتناب از آبیاری بیش از اندازه
  • جمع آوری بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با بردوفیکس 10 در هزار

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها