بلاست

Blast

بیماری بلاست مرکبات از جمله بیماریهای شایع در اکثر نقاط مرکبات خیز دنیا به استثنای مناطق گرمسیر می باشد.

پرتقال و گریپ فروت نسبت به بیماری بلاست حساسترهستند.

علائم بیماری:

لکه های بلاست بیضی شکل بوده و در بیشتر موارد روی دمبرگ به صورت نواحی آبسوخته، به رنگ تیره ظاهر شده و به سرعت از بالا به رگبرگ میانی و از پایین به سوی شاخچه توسعه می یابد.            

لکه ها فرو رفته و به رنگ قهوه ای با هاله ای قرمز یا تیره درمی آیند. سطح لکه ها ممکن است حاوی مقدار کمی صمغ باشد. هنگامیکه آوندهای آبکشی دمبرگ به شدت مصدوم شوند، برگ ها چروکیده، پیچیده و قهوه ای رنگ شده، سرانجام می ریزند.

علائم روی سطح میوه به صورت لکه های کوچک و بزرگ تقریباً مدور فرورفته به رنگ قهوه ای روشن و به قطر 5 تا 20 میلی متر پدیدار می شود. به تدریج رنگ لکه ها قهوه ای متمایل به قرمز شده وسرانجام سیاه می شوند. لکه ها به ندرت از سطح پوست میوه به عمق آن نفوذ می کنند. میوه های آلوده، ارزش بازار پسندی خود را از دست داده و به آسانی مورد حمله میکروارگانیسم های دیگر قرار می گیرند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

باکتری Pseudomonas syringae pv.syringaeعامل این بیماری است.

این باکتری دربافت های عفونی لکه های برگ، میوه و شاخه و برخی علف های هرز زمستان گذرانی می کند. باکتری روی برگهایی که به مدت طولانی درشرایط مرطوب بر اثر باران ،مه، شبنم و در درجه حرارت پایین قرار گرفته باشند، بیماری ایجاد می کند. باکتری با قطرات آب باران یا شبنم که همراه با باد باشند منتشرمی شود. عامل بیماری ازراه روزنه های هوایی یا زخم های ایجاد شده روی گیاه (براثر باد، باران، تگرگ، مالش شاخه ها، حشرات و ...) وارد می شود. سرشاخه های جوان و برگ ها حساس ترین اندام ها نسبت به عفونت هستند. باکتری در بافت های حاشیه لکه های اندام های آلوده درخت تا زمانی که روی درخت هستند، زنده می ماند ولی بر روی برگ ها و میوه های ریخته شده روی زمین دوام نمی آورد. درختان جوان نسبت به درختان مسن حساس تر بوده و شدت بیماری درآنها بیشتر است. اگر درجه حرارت محیط بالاتر از 20درجه یا پایین تر از 8 درجه سانتی گراد باشد بیماری به ندرت توسعه پیدا می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

- کاشت درختان بادشکن برای جلوگیری از ایجاد صدمات توسط باد روی گیاه

- هرس شاخه های خشک و آلوده در بهار پس از اتمام بارش ها و انهدام آنها

- عدم استفاده زیاد از کودها و هرس به موقع در بهار و اوایل پاییز از پیدایش شاخه های جوان در پاییز که بسیار در برابر بیماری حساس هستند جلوگیری می کند.

- سم پاشی درختان با بردوفیکس به شرح زیر :

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار بعد از برداشت محصول و قبل از شروع باران های پاییزی
  • سم پاشی با بردفیکس 10 در هزار پس از هرس درزمستان
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه