سیاهک دروغی خرما

Date palm false smut

این بیماری در اکثر نخلستان ها مشاهده می شود وبا اسامی دیگری همچون لکه برگی گرافیولایی، زنگ زگیلی خرما و سیاهک دروغی درخت خرما نیز شناخته می شود.

علائم بیماری:

این قارچ باعث آلودگی هر دو سمت برگچه و ساقه برگ های پایین درخت می شود. در ابتدای بیماری جوش های زرد رنگ، در دو سمت برگ و اطراف سنبله تشکیل می شود. این جوش ها در زیر اپیدرم شکل می گیرد و در ادامه روند بیماری روی برگ های آلوده تعداد فراوانی نقاط قهوه ای یا مشکی ایجاد می شود. قطر این جوش ها 1 الی 3 میلی متر می باشد. به طور کلی شدت علائم روی درختان جوان و سطح پایینی برگ کمتر مشاهده می شود. برگ های آلوده به مرور از بین رفته و کاهش حجم برگ ها، منجر به کاهش میزان باردهی درخت می شود. نشانه های آلودگی به طور تقریبی مشابه علائم کمبود پتاسیم است، ولی کمبود پتاسیم باعث سوختگی و زردی برگ ها می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل این بیماری قارچ Graphiola phoenicisمی باشد.بعد از نفوذ قارچ به گیاه یک سال توسعه بیماری زمان می برد. این بیماری نیاز به رطوبت بسیار بالا دارد و در صورتی که نتوان شرایط مناسبی برای مقابله با بیماری پیدا نمود، می باید به صورت یک در میان گیاه دیگری را کشت کرد تا میزان تهویه هوا در سطح نخلستان افزایش یابد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • استفاده از آبیاری قطره ای و کاهش رطوبت باغ
  • هرس برگ های آلوده و سوزاندن آنها
  • استفاده از ارقام مقاوم
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار بلافاصله بعد از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار در اواخر زمستان

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار در بهار قبل از باز شدن غلاف گل آذین