گال باکتریایی زیتون

Olive bacterial gall

بیماری گیاهی گال باکتریای زیتون به اسامی دیگری همچون گره و سل زیتون معروف است که علاوه بر زیتون روی گیاهان و درختان دیگری همچون زبان گنجشک، خیار، گوجه فرنگی و تنباکو نیز ایجاد بیماری می کند.

علائم بیماری گال باکتریایی زیتون:

در بیماری گیاهی گال باکتریای زیتون توده های متورمی روی قسمت های مختلف درخت از جمله دمبرگ، سرشاخه، شاخه، تنه و پهنک برگ مشاهده می شود که باعث اختلال در انتقال آب و مواد غذایی می شود. این توده های متورم که اندازه تقریبی دو سانتی متری دارند ظاهری اسفنجی و نا منظم دارند و با گذشت زمان سخت و قهوه ای رنگ می شوند. در مراحل ابتدایی آلودگی، بافت های نامتقارن و سبز رنگ مشاهده می شوند که در اثر تخریب سلول ها بوجود می آیند. بعد از شروع آلودگی و با آغاز رشد مجدد گیاه، تکثیر بافت های اطراف این فرورفتگی ها باعث به وجود آمدن گال یا گره در این نقاط می گردد. آلودگی روی میوه ها به شکل نقاط ریز، گرد و قهوه ای رنگ می باشد. از دیگر علائم این بیماری ریزش برگ ها، خشکیدن شاخه ها و ضعف عمومی گیاه می باشد. این بیماری باعث تغییر طعم میوه، کاهش محصول و کاهش کیفیت روغن زیتون می شود. این باکتری از طریق آوندها در داخل گیاه حرکت کرده و با برش عرضی ساقه می توان شیره ای زرد و لزج را مشاهده نمود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی گال باکتریایی زیتون:

عامل بیماری گیاهی گال باکتریای زیتون، باکتری Pseudomonas savastanoi می باشد، که تنها باکتری بیماری زا روی زیتون است. به طور معمول بیماری از محل جدا شدن برگ ها، محل هرس، تگرگ و ترک های ناشی از سرمازدگی به خصوص در درختان جوان نفوذ می کند. این باکتری توانایی ماندگاری روی بافت های سالم گیاه را دارا بوده و در خاک زنده نمی ماند. این بیماری با باران، باد، حشرات و وسایل هرس قابل انتقال است. بهترین راه برای ممانعت از آلودگی گیاهان، جلوگیری از نفوذ باکتری است.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری گال باکتریایی زیتون:

  • هرس تابستانه گره های روی درخت و شاخه های آلوده و سپس سوزاندن آن ها
  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • حذف علف هرز داتوره و گیاهان خرزهره
  • احتیاط در عدم زخمی شدن گیاه
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- آبیاری با بردوفیکس با نسبت 10 در هزار

- استفاده از بردوفیکس با نسبت 5 در هزار برای جلوگیری از سرمازدگی

- استفاده از بردوفیکس با نسبت 5 در هزار بعد از بارش تگرگ

- استفاده از بردوفیکس رقیق نشده بعد از هرس شاخه های آلوده

- استفاده از بردوفیکس رقیق نشده برای ضدعفونی وسایل و ابزار هرس