سرطان طوقه و ریشه

Crown gall

علائم بیماری :

در مناطقی که آسیب یخبندان وجود دارد بیماری بیشتر شیوع پیدا می کند . شیوع بیماری در این مناطق احتمالاً به این دلیل است که سرما و یخبندان باعث ایجاد زخم و ترک های ریز در تاک می شود که مکان مناسبی برای نفوذ باکتری عامل بیماری است .

بارزترین علامت بیماری ظهور گالهای (غده های) گوشتی است. این غده ها در ابتدا ریز و تقریباً کروی بوده و روی ریشه، شاخه، دمبرگ و ساقه بخصوص در نزدیکی طوقه ظاهر می شوند. غده ها کوچک، سفید رنگ ، نرم و گوشتی هستند ولی به مرور بزرگ شده و گاه قطرشان به30 سانتیمتر هم می رسد. غده های ایجاد شده بر بافتهای مجاور فشارآورده ، سبب در هم شکستن آوندهای چوبی و تغییر شکل بافتهای مجاورمی گردند. سطح خارجی غده ها به علت فساد خارجی به رنگ قهوه ای تا سیاه در می آید. به علت تشکیل غده ها در محل های زخمی شده، در ابتدا تشخیص آنها از بافت درحال بهبود به سادگی امکان پذیر نمی باشد.

گیاه بیمار رشد کمتری داشته و برگ های آن کوچک و زرد می شود. خوشه های انگور ساقه های آلوده ، تنک و کم آب بوده و گاه میوه روی ساقه بیمار می خشکد. علائم بیماری بیشتر روی ساقه و ریشه های گیاه دو یا چند ساله ظاهر می شود. بیماری گیاه را در طول چندین سال از بین می برد .

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

باکتری Agrobacterium vitis عامل این بیماری است.

باکتری عامل بیماری زمستان را درخاک سپری کرده و می تواند حتی در صورت عدم دسترسی به میزبان چندین سال زنده بماند. در صورت کاشت گیاه میزبان باکتری می تواند از راه زخم های ناشی از عملیات باغبانی، سرمازدگی، نیش حشرات و عوامل طبیعی مانند تگرگ وارد ریشه یا ساقه گیاه شود. نفوذ باکتری به درون بافت گیاه سبب تحریک سلولهای مجاور به تقسیم بی رویه می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

 • انتخاب قلمه از موستان سالم
 • عدم آبیاری موستان سالم با آبی که از موستان آلوده می گذرد
 • مبارزه با حشرات ریشه خوار مخصوصاً لارو زنجره مو درخاک
 • کشت ذرت یا سایر غلات در زمینهای آلوده به مدت چند سال
 • حذف موهای آلوده و انهدام آنها
 • خودداری از وارد کردن هر نوع زخم و ترک به گیاه
 • سم پاشی کل گیاه با بردوفیکس 5 در هزار به منظور جلوگیری از سرمازدگی
 • هرس شاخه های آلوده و ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده
 • قلمه و ریشه نهال به مدت یک ساعت در محلول بردوفیکس 10 در هزار قرار داده شود
 • تراشیدن گال های موجود روی مو و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده
 • آبیاری گیاه آلوده با بردوفیکس 10 در هزار