کپک خاکستری توت فرنگی

Strawberry gray mold

بیماری گیاهی کپک خاکستری شیوع فراوانی روی بسیاری از محصولات کشاورزی دارد. بیماری گیاهی کپک خاکستری توت فرنگی باعث ایجاد آلودگی اطراف ناحیه گلگاه و میوه های توت فرنگی می شود.

علائم بیماری کپک خاکستری توت فرنگی:

علائم اولیه بیماری گیاهی کپک خاکستری توت فرنگی، به صورت لکه های کوچک و قهوه ای رنگ در اطراف کاسه گل قابل مشاهده است. به طور معمول این بیماری باعث تغییر شکل و ایجاد بافت های پوسیده و لهیده روی میوه می شود. با گسترش عامل بیماری، توده قارچ خاکستری رنگ روی بافت های پوسیده تشکیل شده و باعث مومیایی و خشک شدن میوه می شود. عامل بیماری گیاهی کپک خاکستری توت فرنگی بعد از برداشت و هنگام جابجایی محصول نیز باعث تخریب میوه می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی کپک خاکستری توت فرنگی:

عامل بیماری گیاهی کپک خاکستری توت فرنگی، قارچ Botrytis cinerea می باشد. شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و محدوده دمای 18 الی 24 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل خاک صورت می گیرد. علف های هرز اطراف مزرعه یا گلخانه نقش فراوانی در ماندگاری عامل بیماری در محیط کشت این محصول ایفا می کنند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی:

  • جمع آوری و حذف بقایای آلوده گیاهی
  • استفاده از مالچ پلاستیکی روی خاک
  • ایجاد تهویه مناسب در محیط و بین بوته ها
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با بردوفیکس 10 در هزار

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها