کپک خاکستری توت فرنگی

Strawberry gray mold

بیماری کپک خاکستری شیوع فراوانی روی بسیاری از محصولات کشاورزی دارد. بیماری کپک خاکستری توت فرنگی باعث آلودگی اطراف ناحیه گلگاه و میوه های توت فرنگی می شود.

علائم بیماری:

علائم اولیه بیماری کپک خاکستری، به صورت لکه های کوچک و قهوه ای در اطراف کاسه گل قابل مشاهده است. به طور معمول این بیماری باعث تغییر شکل و ایجاد بافت های پوسیده روی میوه می شود. با گسترش عامل بیماری، توده قارچ خاکستری رنگ روی بافت های پوسیده تشکیل شده و باعث مومیای و خشک شدن میوه می شود. عامل این بیماری بعد از برداشت و هنگام جابجایی محصول نیز باعث تخریب میوه می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری قارچ Botrytis cinerea می باشد. شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و محدوده دمای 18 الی 24 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل خاک صورت می گیرد. علف های هرز اطراف مزرعه یا گلخانه نقش فراوانی در ماندگاری عامل بیماری در محیط ایفا می کنند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • جمع آوری و حذف بقایای آلوده گیاهی
  • استفاده از مالچ پلاستیکی روی خاک
  • ایجاد تهویه مناسب در محیط و بین بوته ها
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با بردوفیکس 10 در هزار

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها