لکه قرمز برگ آلو و گوجه

Red leaf spots

خسارت این بیماری در ایران زیاد نیست و فقط در سال هایی که شرایط محیطی برای رشد عامل بیماری مناسب باشد، بیشتر برگ های میزبان آلوده شده، موجب اختلال در اعمال حیاتی، ضعف و کاهش میوه آن می گردد.

علائم بیماری:

روی برگ های آلو، لکه هایی مدور یا بیضی شکل ظاهر می شوند که ابتدا زرد بوده و سپس قرمز رنگ می شوند. برگ در محل لکه ها کمی متورم و کلفت می شود. در اواخر تابستان معمولاً لکه های بیماری به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره درمی آیند. رنگ لکه ها معمولاً در پشت برگ پررنگ تر از رنگ آنها در سطح بالایی برگ است. بافت برگ در ناحیه این لکه ها غضروفی می شود. در محل لکه ها، سطح زیرین برگ برآمدگی و سطح فوقانی فرورفتگی پیدا می کند. معمولاً تعداد این لکه ها روی برگ زیاد و گاه به 50 تا 60 عدد می رسد. برگ هایی که به شدت آلوده باشند، قبل از موعد خزان می کنند. لکه های برگ آلو نسبت به لکه های بیماری لکه آجری برگ بادام شفاف تر و براق تر هستند.

حمله قارچ به برگ باعث بهم خوردن نظم بافت های برگ شده، معمولاً طول سلول ها افزایش می یابد.

عامل بیماری ، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

قارچ عامل بیماری Polystigma rubrum نامیده می شود. قارچ عامل بیماری از نظر بیولوژی و فیزیولوژی بسیار به قارچ عامل بیماری لکه آجری بادام شباهت دارد. همزمان با رشد قارچ در برگ، سلول های برگ ساختمان طبیعی خود را از دست داده و از نظر ظاهری نامنظم و کشیده تر از سلول های سالم می شوند. سرانجام توده هایی از ریسه های ضخیم، متراکم و بهم پیچیده کلاف مانند قارچ بوجود می آیند.

آلودگی های اولیه در بهار بوجود آمده و در تابستان در برگ بروز پیدا می کنند. بیماری مراحل تکاملی خود را در داخل بافت های برگ ریخته شده و مستقر در خاک مرطوب باغ میگذراند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                برای وقوع آلودگی ، دمای 11 تا 30 درجه سانتی گراد و 26 ساعت خیسی برگ لازم است.

این بیماری تک چرخه ای است.

 

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

  • جمع آوری برگ های ریخته شده در سطح خاک و سوزاندن آنها در اواخر پاییز.
  • شخم زدن باغ قبل از بازشدن جوانه ها، خاک عمق زمین که عاری از عامل بیماری است را به سطح آورده و برگ های آلوده را دفن می کند.
  • سمپاشی دوره ایچهارگانه با بردوفیکس :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه

در صورت وجودآلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار 15 تا 20 روز بعد تکرار شود.