بلایت باکتریایی فندق

Hazelnut bacterial blight

بیماری بلایت باکتریایی یکی از بیماری­ های رایج در مناطق مختلف است. بلایت باکتریایی فندق باعث ایجاد آلودگی بر روی قسمت­های مختلف گیاه می­شود. درختان جوان یک الی چهار ساله، دارای حساسیت بیشتری هستند.

علائم بیماری:

بارزترین نشانه بیماری، سوختگی جوانه ­های برگی و بافت­ های میوه دهنده می­باشد. این بیماری باعث تشکیل زخم­های روغنی بر روی ساقه، نقاط تیره روی شاخه­ های جوان، نابودی شاخه­ های فرعی و سوختگی غنچه­ ها می­شود. علائم بیماری روی برگ شامل لکه­ های آبسوخته می­باشد که با گسترش بیماری قهوه­ ای یا آجری می­شود. نشانه­ های بیماری روی میوه شامل لکه­ های کوچک، سیاه و بافت­سوخته می­باشد. در صورت افزایش رطوبت محیط از زخم ­های ایجاد شده بر سطح تنه، شیره باکتریایی خارج می­شود. به مرور بافت سوختگی­ ها به سمت تنه توسعه پیدا کرده و باعث نابودی کامل گیاه می­شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری باکتری Xanthomonas campestris می­باشد. زمستان­ گذرانی عامل بیماری در داخل زخم ­های به وجود آمده روی شاخه­ های بزرگ و جوانه­ های آلوده صورت می­گیرد. جابجایی عامل بیماری از طریق باران ­های شدید باد، حشرات، انسان و میوه­های آلوده صورت می­گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 20 الی 25 درجه سانتی­گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • جمع آوری و هرس بافت­ های آلوده
  • افزایش زه­کش برای خروج آب
  • کشت پایه­ های عاری از بیماری
  • افزایش منیزیم و کاهش نیتروژن
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ­ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه­ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ­ ها

- تراشیدن بافت­های آلوده و رنگ کردن محل تراشیده شده و محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده