لکه برگی آلترناریایی بادام

Alternaria leaf spot

عامل بیماری توانایی آلودگی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی را دارا می­باشد. شدت این بیماری در ماه­ های گرم سال افزایش چشمگیری می­یابد.

علائم بیماری:

نشانه­ های بارز این بیماری روی برگ­ها قابل مشاهده می­باشد. این بیماری باعث تشکیل نقاط قهوه ­ای، مدور و با اندازه تقریبی یک الی دو سانتی­متر روی برگ­ها می­گردد. به مرور مرکز این لکه­ ها به رنگ قهوه­ای تیره یا مشکی در می­آید. با گسترش بیماری برگ­ها زرد و سپس حالت بافت­سوخته به خود می­گیرند. این لکه­ ها روی میوه بسیار جزئی مشاهده می­شوند. برگ­های آلوده از درخت می­ریزند ولی میوه ­ها بر روی شاخه باقی می­مانند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری قارچ Alternaria alternata می­باشد. باد و باران نقش اصلی را در جابجایی عامل بیماری دارد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 19 الی 28 درجه سانتی­گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. افزایش نفوذ پذیری خاک باعث کاهش حجم رطوبت در سطح باغ و در ننتیجه کاهش شدت بیماری می­گردد. زمستان­گذرانی عامل بیماری روی برگ، میوه و شاخه­ های کوچک آلوده صورت می­گیرد.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • افزایش زه­کش خاک و کاهش رطوبت
  • کشت ارقام مقاوم به بیماری
  • جمع­ آوری تمام بقایای گیاهی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ­ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ­ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ­ ها