سیگاتوکای موز

Banana sigatoka

بیماری سیگاتوکای موز یا رگه سیاه موز یکی از بیماری های مهم موز است. رطوبت و بارندگی دو عامل اساسی در توسعه آلودگی هستند. برگ های جوان و پایینی دارای حساسیت بیشتری نسبت به بیماری هستند.

علائم بیماری:

علائم اولیه بیماری به شکل لکه های قهوه ای و کوچک روی لبه برگ های جوان می باشد. در ادامه روند بیماری لکه ها به شکل دوکی شکل گسترش یافته و به رنگ قهوه ای تیره یا آجری درمی آیند. سپس، مرکز لکه ها به رنگ خاکستری روشن در آمده و هاله ای زرد رنگ در اطراف لکه ها ایجاد می شود. در مواقعی که شدت بیماری بالا باشد، تعداد و اندازه لکه ها بر روی تمام برگ گسترش می یابد. ممکن است در بعضی مواقع علائم پراکنده ای از بیماری روی میوه های در حال رسیدن مشاهده شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل این بیماری قارچ Mycosphaerella fijiensis می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 25 الی 29 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باد و باران باعث جابجایی عامل بیماری می شود. خاک هایی که دارای کمبود پتاسیم هستند و مدت طولانی مرطوب می مانند، شرایط مناسبی را برای آلودگی مهیا می کند. زمستان گذرانی عامل بیماری در حاشیه برگ های آلوده صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • کنترل علف های هرز
  • افزایش زه کش خاک
  • افزایش تهویه از طریق هرس درختان
  • کاشت ارقام دارای مقاومت بیشتر
  • جمع آوری و حذف برگ های آلوده
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی ابزار هرس با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از برداشت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گل دهی درخت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از رسیدن میوه