شانکر باکتریایی فندق

Hazelnut bacterial canker

بیماری گیاهی شانکر باکتریای فندق، میزبان اختصاصی بوده و باعث کاهش رشد، پژمردگی عمومی و ایجاد زخم روی تنه درختان فندق می ­شود. عوامل محیطی نقش فراوانی در گسترش این بیماری ایفا می­ کنند.

علائم بیماری شانکر باکتریایی فندق:

مراحل اولیه بیماری گیاهی شانکر باکتریای شامل آلودگی بخش­ های گل­ دهنده درخت می­ باشد. گل ­های نر آلوده، گرده کمتری را آزاد می­ کنند و پژمرده می ­شوند. این بیماری از طرف دیگر باعث زردی، پژمردگی و از بین رفتن برگ­ ها می ­شود. برگ ­های آلوده و میوه­ های نارس، به صورت معلق روی درخت باقی می ­مانند. در صورتی که آلودگی از قسمت پایینی درخت آغاز شود، زخم ­های طولی بر روی سطح و داخل پوست درخت شکل می ­گیرد. تنه و شاخه­ های آلوده به رنگ آجری و قهوه ­ای تیره در می ­آیند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی شانکر باکتریایی فندق:

عامل بیماری گیاهی شانکر باکتریای فندق، باکتری Pseudomonas avellanae می ­باشد. جابجایی عامل بیماری توسط باران، باد و حشرات می ­باشد. زمستان­ گذرانی عامل بیماری در کنار جوانه­ ها یا داخل پوست درختان آلوده صورت می­ گیرد. خاک­ های اسیدی باعث افزایش حساسیت درختان به این بیماری می­ شود. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 15 الی 20 درجه سانتی­ گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری شانکر باکتریایی فندق:

  • کشت ارقام مقاوم و عاری از بیماری
  • هرس و جمع­ آوری بقایای آلوده گیاهی
  • کنترل آفات چوب خوار
  • افزایش pH خاک
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ­ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ­ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ­ ها

- تراشیدن بافت­ های آلوده و رنگ کردن محل تراشیده شده و محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده