شانکر باکتریایی فندق

Hazelnut bacterial canker

شانکر باکتریایی فندق، میزبان اختصاصی بوده و باعث کاهش رشد، پژمردگی عمومی و ایجاد زخم روی درختان فندق می­شود. عوامل محیطی نقش بسزایی در گسترش این بیماری ایفا می­کنند.

علائم بیماری:

مراحل اولیه بیماری شانکر باکتریایی شامل، آلودگی بخش­های گل­ دهنده درخت می­باشد. گل ­های نر آلوده، گرده کمتری را آزاد می­کنند و پژمرده می­شوند. این بیماری باعث زردی، پژمردگی و از بین رفتن برگ­ها می­شود. برگ­های آلوده و میوه­ های نارس، به صورت معلق بر روی درخت باقی می­مانند. در صورتی که آلودگی از قسمت پایینی درخت آغاز شود، زخم ­های طولی بر روی سطح و داخل پوست درخت شکل می­گیرد. تنه و شاخه­ های آلوده به رنگ آجری و قهوه ­ای تیره در می ­آیند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری باکتری Pseudomonas avellanae می­باشد. جابجایی عامل بیماری توسط باران، باد و حشرات می­باشد. زمستان­ گذرانی عامل بیماری در کنار جوانه­ ها یا داخل پوست درختان آلوده صورت می­گیرد. خاک­ های اسیدی باعث افزایش حساسیت درختان به این بیماری می­شود. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 15 الی 20 درجه سانتی­گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • کشت ارقام مقاوم و عاری از بیماری
  • هرس و جمع­ آوری بقایای آلوده گیاهی
  • کنترل آفات چوب خوار
  • افزایش pH خاک
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ­ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ­ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ­ ها

- تراشیدن بافت­ های آلوده و رنگ کردن محل تراشیده شده و محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده