شانکر باکتریایی انبه

Mango bacterial canker

بیماری گیاهی شانکر باکتریای انبه یکی از بیماری های رایج در مناطق استوایی و نیمه استوایی است. رطوبت تاثیر فراوانی در توسعه عامل بیماری دارد. عامل این بیماری به محصولات متنوعی از جمله مرکبات، لوبیا، کتان، برنج و ... حمله می کند.

علائم بیماری شانکر باکتریایی انبه:

علائم بیماری گیاهی شانکر باکتریای انبه روی برگ ها شامل لکه های کوچک، زاویه دار و آبسوخته می باشد، که با گسترش بیماری به رنگ سیاه در می آیند. در بعضی مواقع هاله ای زرد رنگ اطراف این لکه را دربرمی گیرد. بارزترین نشانه بیماری روی شاخه و سرشاخه ها به شکل زخم های سیاه رنگ و همراه با خروج شیره می باشد. علائم اولیه بیماری روی میوه به شکل زخم های آبسوخته، سیاه رنگ و نامنظم می باشد. در صورت افزایش شدت بیماری و نفوذ بیماری در داخل میوه، پوست میوه ترک خورده، شیره چسبناکی از آن ها خارج شده و در نهایت قبل از رسیدن محصول از درخت می ریزند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی شانکر باکتریایی انبه:

عامل بیماری گیاهی شانکر باکتریای انبه، باکتری Xanthomonas campestris می باشد. شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و محدوده دمای 25 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بخش های آلوده گیاهی به خصوص سرشاخه ها صورت می گیرد. باران نقش فراوانی در جابجایی عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری شانکر باکتریایی انبه:

  • ایجاد بادشکن برای درختان
  • هرس و جمع آوری سرشاخه های آلوده
  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- تراشیدن زخم های روی شاخه ها و تنه درختان آلوده و پانسمان بافت سالم گیاه با بردوفیکس غلیظ

- سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از هرس در زمستان

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی درخت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از رسیدن میوه