پوسیدگی چقاله بادام

 Hull rot

بیماری پوسیدگی میوه نارس بادام یا پوسیدگی چقاله بادام، باعث آسیب به محصول از مراحل ابتدایی تشکیل میوه تا زمان خشک شدن پوست سبز می­گردد. شدت علائم بیماری روی درختان جوان بارزتر است.

علائم بیماری:

به طور معمول اولین علائم پوسیدگی چند هفته قبل از برداشت آغاز می­شود. نشانه ­های بیماری روی میوه نارس بادام شامل زخم­های برنزی رنگ، در دو سمت بیرونی و داخلی پوست چقاله می­باشد. با گسترش بیماری، اندازه زخم گسترش یافته و باعث چروکیده شدن سطح پوست بادام می­گردد. این بیماری باعث می­شود توده قارچی خاکستری یا سیاه رنگ، بین پوست سبز و پوست چوبی بادام تشکیل شود. برگ ­هایی که در مجاورت میوه­های آلوده قرار دارند پژمرده، پیچیده و خشک می­شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری دو قارچ Rhizopus و Monolinia می­باشد. این بیماری هیچ تاثیر مستقیمی روی بافت داخلی میوه بادام ندارد. شرایط آب و هوایی نیمه مرطوب و محدوده دمای 22 الی 27 درجه سانتی­گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان­ گذرانی عامل بیماری بر روی میوه­ های آلوده باقی­مانده روی درخت یا سطح خاک می­باشد. باد و باران نقش اصلی را در جابجایی عامل بیماری دارند.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • اجتناب از مصرف کود نیتروژنی بیش از اندازه
  • کاهش آبیاری در هنگام جدا شدن پوست سبز
  • مدیریت و زمابندی دقیق آبیاری به خصوص بعد از گلدهی
  • جمع­آوری میوه­های آلوده باقی­مانده روی درخت و سطح باغ
  • کاشت ارقام دارای مقاومت نسبی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ­ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه­ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ­ها