لکه برگی گیلاس

Cherry leaf spot

بیماری لکه برگی گیلاس علاوه بر گیلاس باعث آسیب به درختان آلبالو و بعضی از ارقام آلو می شود. این بیماری علاوه بر نهال های داخل خزانه، باعث آسیب به درختان سطح باغ نیز می گردد.

علائم بیماری:

به طور معمول علائم بیماری در ابتدا روی قسمت های بالایی درخت مشاهده می شود. نشانه های اولیه بیماری در سطح رویی برگ به صورت نقاط کوچک، ارغوانی و همراه با حاشیه ای زرد می باشد. با گسترش بیماری، برگ ها زرد شده و نقاط روی برگ ها قهوه ای می شوند. در بعضی مواقع مرکز نقاط آلوده از برگ جدا شده و ظاهری غربالی را به برگ می دهند. میزان بالای آلودگی بر روی درخت، میوه ها را از حالت طبیعی خارج نموده و به صورت نارس و نرم روی ساقه باقی می گذارد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری قارچ Blumeriella jappii می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ های آلوده سطح خاک صورت می گیرد. باد و باران تاثیر فراوانی در جابجایی عامل بیماری دارد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 16 الی 20 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • جمع آوری برگ های آلوده سطح خاک
  • کشت ارقام دارای مقاومت نسبی
  • هرس درختان و افزایش تهویه
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها