لکه برگی گیلاس

Cherry leaf spot

بیماری گیاهی لکه برگی گیلاس علاوه بر گیلاس باعث آسیب به درختان آلبالو و بعضی از ارقام آلو نیز می شود. این بیماری علاوه بر آسیب به نهال های داخل خزانه، باعث آلودگی درختان سطح باغ نیز می شود.

علائم بیماری لکه برگی گیلاس:

به طور معمول علائم بیماری گیاهی لکه برگی گیلاس در ابتدا روی قسمت های بالایی درخت مشاهده می شود. نشانه های اولیه بیماری در سطح رویی برگ به صورت نقاط کوچک، ارغوانی و همراه با حاشیه ای زرد می باشد. با گسترش بیماری، برگ ها زرد شده و نقاط روی برگ قهوه ای می شوند. در بعضی مواقع مرکز نقاط آلوده از برگ جدا شده و ظاهر غربالی را به برگ می دهند. میزان بالای آلودگی بر روی درخت، میوه ها را از حالت طبیعی خارج نموده و به صورت نارس و نرم روی ساقه باقی می گذارد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی گیلاس:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی گیلاس قارچ Blumeriella jappii می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ های آلوده سطح خاک صورت می گیرد. باد و باران تاثیر فراوانی در جابجایی عامل بیماری دارد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 16 الی 20 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی گیلاس:

  • جمع آوری برگ های آلوده سطح خاک
  • کشت ارقام دارای مقاومت نسبی
  • هرس درختان و افزایش تهویه
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها