لکه طاووسی زیتون

Olive Peacock spot

بیماری لکه طاووسی (لکه چشم پرنده ای) یا لکه برگی زیتون یک بیماری مهم در تمام مناطق زیر کشت این محصول است. شدت این بیماری رابطه مستقیمی با افزایش سن درختان داشته و به طور غالب با افزایش سن گیاه شدت اثرگذاری بیماری افزایش می یابد.

علائم بیماری:

علائم بیماری شامل لكه هايي است كه روي برگ ها، ميوه ها و دمگل به وجود مي آيند. اكثر لکه ها بر روي سطح برگ ها ديده مي شوند. اين لكه ها گرد يا حلقوي و در ابتدا خاکستری رنگ هستند. با ادامه روند بیماری این لکه ها به رنگ قهوه اي یا سبز تیره درآمده و هاله اي زرد رنگ اطراف آن ها را فرا می گیرد. اين لكه ها که قطری کمتر از یک سانتی متر دارند در ظاهر شبيه به لكه هاي چشم مانند روي پرهاي طاووس هستند و به همين دليل به اين بيماري لكه طاووسي مي گويند. اگر تعداد لكه هاي ايجاد شده روي دمگل ها زياد باشد، باعث ريزش شديد ميوه مي شود. در تابستان برگ هاي آلوده كلروزه (سبز زرد) شده و می ریزند و در نهایت در اثر ريزش برگ ها سرشاخه ها نيز ممكن است از بین بروند. علائم روی میوه ها نیز به شکل نقاط خاکستری رنگ و کمی فرو رفته قابل مشاهده است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل این بیماری قارچ Spilocaea oleaginea است. مطلوب‌ترین دوره برای فعالیت این بیماری فصل های ‌پاییز و زمستان ‌(در مناطقی با تابستان خشک و زمستان ملایم‌) یا بهار و اوایل تابستان‌ (در مناطق با زمستان‌های سرد) است. وجود رطوبت در بین دمای 18 الی 21 درجه سانتی گراد بهترین شرایط فعالیت قارچ است. این بیماری در پایان تابستان در طول پاییز روی برگ‌ها و شاخه های کم و بیش مسن درخت زیتون و در جاهایی که تابش آفتاب و گردش هوا کمتر است بیشتر گسترش می‌یابد. گسترش بیماری در مناطقی که رطوبت پایین و دما بسیار بالا باشد محدود می شود. قارچ درون لكه هاي موجود، در برگهايي كه روي درخت باقي مانده اند، زمستان گذراني مي كند. زمستان گذرانی در برگ هاي ريخته شده در کف باغ، نقش كمي در گسترش بيماري دارند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • بهبود تهویه از طریق انجام هرس داخل تاج درخت

  • افزایش مصرف کودهای پتاسه

  • استفاده از ارقام مقاوم

  • عدم احداث باغ در اراضی دارای خاک های سنگین

  • رعایت بهداشت زراعی و حذف علف های هرز اطراف درختان

  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس با نسبت 10 در هزار در اواخر پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس با نسبت 10 در هزار در انتهای زمستان

- سم پاشی با بردوفیکس با نسبت 5 در هزار قبل گل دهی درختان

- سم پاشی با بردوفیکس با نسبت 5 در هزار قبل از تشکیل میوه