سیاهک انجیر

Fig smut

بیماری سیاهک یا پوسیدگی میوه باعث تخریب میوه های درخت انجیر می شود. عامل این بیماری توانایی آسیب به بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله پیاز، انگور، بادام زمینی، گوجه فرنگی و انجیر را داراست.

علائم بیماری:

به طور کلی این بیماری باعث آسیب به میوه های انجیر می شود. بافت داخلی میوه های انجیر سیاه شده و با گسترش بیماری در داخل میوه، توسط بافت پودری سیاه رنگ پوشیده می شود. به طور معمول نشانه های بیماری، ابتدا از سمت منفذ پایینی میوه آغاز می شود. علائم بیماری روی میوه های خشک شده بیشتر از میوه های تازه قابل مشاهده است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری قارچ Aspergillus می باشد. به طور کلی تنش های آبیاری نقش فراوانی در آغاز چرخه بیماری زایی دارد. جابجایی عامل بیماری توسط حشرات صورت می گیرد. زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل میوه های قدیمی باقی مانده در باغ می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 30 الی 35 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • مدیریت و زمانبندی آبیاری
  • کاشت ارقام مقاوم
  • جمع آوری میوه های آلوده
  • مبارزه با حشرات باغ
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تشکیل میوه