لکه آجری بادام

Almond Red Leaf Blotch

بیماری گیاهی لکه آجری بادام دراکثر نقاط ایران در مناطق بادام خیز کشور شایع است.

علائم بیماری لکه آجری بادام:

این بیماری روی برگ بادام نخست به صورت لکه های نامتقارن به رنگ سبز مایل به زرد ظاهر می شود. به مرور سبزینه برگ در محل لکه ها که معمولاً زاویه دار و با حاشیه مشخص هستند به رنگ زرد درمی آید. به تدریج رنگ لکه ها از زرد به نارنجی و سپس به رنگ قرمز آجری تغییر پیدا می کند. دراین هنگام بافت برگ در محل لکه ها ضخیم شده، به سمت سطح زیرین برگ برجسته شده و در سطح بالایی برگ فرو رفتگی بوجود می آید.

قطر برگ در محل لکه ها کلفت تر شده و گاه به 2 تا 3 برابر ضخامت برگ سالم می رسد. اواخر فصل تابستان، رنگ لکه های برگ کاملاً قهوه ای و سپس تیره شده، بافت برگ در این قسمت ها مرده و خشک می شود. گاه به علت پیوستن تعدادی از این لکه ها، تمام پهنک برگ فاسد شده و برگ می ریزد. ریزش برگ های به شدت آلوده و لکه دار، از تابستان شروع شده و تا اواسط پاییز ادامه می یابد.

 

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه آجری بادام:

 قارچ عامل بیماری گیاهی لکه آجری بادام Polystigma amygdalinum نامیده می شود. قارچ های جنسPolystigma روی آلو و گوجه نیز ایجاد لکه های قرمز می کند.

 قارچ عامل بیماری در برگ های آلوده ریخته شده روی زمین زمستان گذرانی می کند. از اوایل تا اواسط بهار در شرایط مرطوب و بارانی، اندام های رویشی قارچ به برگ ها انتقال پیدا کرده و آلودگی شروع می شود. این بیماری تک چرخه ای است.

 راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه آجری بادام:

  • جمع آوری برگ های ریخته شده در سطح خاک و سوزاندن آن ها در اواخر پاییز.
  • شخم زدن باغ قبل از بازشدن جوانه ها، خاک عمق زمین که عاری از عامل بیماری است را به سطح آورده و برگ های آلوده را دفن می کند.
  • سمپاشی دوره ای چهارگانه با بردوفیکس :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه

در صورت وجود آلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار 15 تا 20 روز بعد تکرار شود.