گال طوقه گیلاس

Cherry crown gall

بیماری گیاهی گال طوقه گیلاس باعث آسیب به گیاهان مختلفی از جمله سیب، بادام، گردو، زردآلو، انگور، چغندر، گوجه فرنگی، لوبیا و گیلاس می شود. افزایش فاصله بین درختان می تواند منجر به کاهش تماس ریشه ها و در نتیجه کاهش انتشار بیماری گردد.

علائم بیماری گال طوقه گیلاس:

بیماری گیاهی گال طوقه گیلاس باعث ایجاد گال های متورم روی ریشه و اطراف طوقه درختان می شود. هم زمان با توسعه بیماری، رنگ گال ها از سفید به قهوه ای تغییر یافته و اندازه گال ها به بیش از 10 سانتی متر افزایش پیدا می کند. آلودگی نهال های جوان، باعث کاهش رشد و توان عمومی گیاه و آلودگی درختان مسن، منجر به گسترش پوسیدگی ثانویه ریشه ها می گردد. به طور کلی علائم بیماری در داخل خاک های قلیایی افزایش پیدا می کند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی گال طوقه گیلاس:

عامل بیماری گیاهی گال طوقه گیلاس، باکتری Agrobacterium tumefaciens می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری به مدت چندین سال، درون گال های داخل خاک صورت می پذیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 24 الی 29 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. صدمات مکانیکی اصلی ترین راه ورود عامل بیماری به گیاه می باشد. عامل بیماری از طریق آبیاری غرقابی و ادوات کشاورزی منتقل می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری گال طوقه گیلاس:

  • افزایش زه کش خاک
  • کشت پایه های عاری از بیماری
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- تراشیدن بافت های آلوده و رنگ کردن محل تراشیده شده و محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده