بلایت شاخه انجیر

Fig limb blight

عامل این بیماری روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی از جمله لوبیا، کاهو، نخود، انگور، توت فرنگی، سیب زمینی، شلغم و.. بیماری زا است. بیماری بلایت شاخه انجیر، از راه شاخه های آسیب دیده توسط سرما یا میوه های آلوده باقی مانده روی درخت وارد گیاه می شود.

علائم بیماری:

علائم ابتدایی بیماری روی شاخه های جوان به صورت بافت سوختگی می باشد. نشانه های بیماری روی شاخه های آلوده شامل ایجاد زخم و خشکیدگی می باشد. در زمستان های دیررس یا بهارهای سرد توده قارچی نخودی رنگ روی شاخه های آلوده، میوه های خشکیده و زخم های عمیق گسترش می یابد. برگ درخت های آلوده به صورت رنگ پریده، پژمرده و در نهایت قهوه ای در می آید. در بعضی مواقع لکه های سیاه، کوچک و سخت روی میوه های آلوده تشکیل می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری قارچ Botrytis cinerea می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 20 الی 24 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باد نقش اصلی را در جابجایی عامل بیماری دارد. حساسیت ارقام زودرس بیشتر از ارقام دیگر است. زمستان گذرانی عامل بیماری روی شاخه های آلوده و میوه های باقی مانده روی درخت صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • هرس و جمع آوری شاخه های آلوده
  • کاهش حجم شاخ و برگ و افزایش تهویه
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تشکیل میوه