سفیدک پودری فندق

Hazelnut powdery mildew

سفیدک پودری بر روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی بیماری­ زا است. عامل بیماری سفیدک پودری فندق به صورت اختصاصی عمل کرده و تاثیری روی محصولات دیگر ندارد.

علائم بیماری:

علائم اولیه آلودگی روی میوه و سطح زیرین برگ شامل، رنگ پریدگی سطحی همراه با لایه بسیار نازک از بافت سفید می­باشد. در ادامه روند بیماری بافت سفید و خاکستری قارچ تمام سطح زیرین برگ و میوه را دربرمی­گیرد. برگ­های آلوده به طور کامل زرد شده و باعث کاهش تغذیه و کاهش باردهی درخت می­گردد. در بعضی مواقع روی این لایه سفید اندام ­های کوچک و سیاه تشکیل می­شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری قارچ Phyllactinia guttauaمی­باشد. زمستان­ گذرانی عامل بیماری روی برگ ­ها و شاخه­ های کوچک آلوده در سطح باغ صورت می­گیرد. باد نقش فراوانی در جابجایی عامل بیماری دارد. به طور معمول این بیماری در اواسط تابستان شیوع پیدا می­کند. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 28 الی 33 درجه سانتی­گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • کاهش حجم درخت و افزایش تهویه
  • شخم عمیق خاک اطراف درختان
  • جمع آوری بافت های آلوده از سطح خاک
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ­ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ­ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ­ ها