گال طوقه بادام

Almond crown gall

بیماری گال طوقه باعث نابودی بسیاری از محصولات کشاورزی می­گردد. شدت این بیماری در نهالستان و روی درختان جوان بسیار زیاد است.

علائم بیماری:

نشانه­ های اولیه بیماری شامل، توده ­های متورم و کرم رنگ بوده که به مرور بزرگتر و تیره می­شوند. این بیماری باعث تشکیل گال­ هایی در اندازه­ های متفاوت بر روی ریشه و ناحیه اطراف طوقه می­گردد. ممکن است در بعضی مواقع این گال­ ها روی قسمت­های پایینی تنه نیز مشاهده شوند. درختان آلوده از رشد بازمانده، ضعیف شده و به مرور در مقابل تنش­های محیطی، توانایی خود را از دست می­دهند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری باکتری Agrobacterium tumefaciens می­باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 25 الی 27 درجه سانتی­گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان ­گذرانی عامل بیماری درون توده­ های متورم داخل خاک صورت می­گیرد. این باکتری از طریق زخم­های ایجاد شده روی ریشه و طوقه وارد گیاه می­شود. آبیاری غرقابی و ادوات کشاورزی باعث جابجایی عامل بیماری می­شود.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • کشت نهال­ های عاری از بیماری
  • افزایش زه­کش خاک
  • حفاظت گیاه در برابر صدمات مکانیکی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- تراشیدن بافت­های آلوده و رنگ کردن محل تراشیده شده و محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده

- فروبردن ریشه نهال­ها در بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- تراشیدن بافت­های آلوده و رنگ کردن آن­ها با بردوفیکس رقیق نشده

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ­ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه­ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ­ها