گال طوقه بادام

Almond crown gall

بیماری گیاهی گال طوقه باعث نابودی بسیاری از محصولات کشاورزی می­ گردد. شدت این بیماری در نهالستان و روی درختان جوان بسیار زیاد است.

علائم بیماری گال طوقه بادام:

نشانه­ های اولیه بیماری گیاهی گال طوقه شامل، توده ­های متورم و کرم رنگ بوده که به مرور بزرگتر و تیره می­ شوند. این بیماری باعث تشکیل گال­ هایی در اندازه­ های متفاوت بر روی ریشه و ناحیه اطراف طوقه می­ گردد. ممکن است در بعضی مواقع این گال­ ها روی قسمت­ های پایینی تنه نیز مشاهده شوند. درختان آلوده از رشد بازمانده، ضعیف شده و به مرور در مقابل تنش ­های محیطی، توانایی خود را از دست می ­دهند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی گال طوقه بادام:

عامل بیماری گیاهی گال طوقه بادام باکتری Agrobacterium tumefaciens می­ باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 25 الی 27 درجه سانتی­ گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان ­گذرانی عامل بیماری درون توده­ های متورم داخل خاک و سطح ریشه صورت می­ گیرد. این باکتری از طریق زخم ­های ایجاد شده روی ریشه و طوقه وارد گیاه می ­شود. آبیاری غرقابی و ادوات کشاورزی نیز باعث جابجایی عامل بیماری می ­شود.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری گال طوقه بادام:

  • کشت نهال­ های عاری از بیماری
  • افزایش زه­ کش خاک
  • حفاظت گیاه در برابر صدمات مکانیکی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- تراشیدن بافت­ های آلوده و رنگ کردن محل تراشیده شده و محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده

- فروبردن ریشه نهال­ ها در بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ­ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه­ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ­ها