سفیدک پودری توت

Mullberry powdery mildew

بیماری سفیدک پودری یکی از بیماری های رایج محصولات کشاورزی است. عامل بیماری سفیدک پودری توت تنها باعث آسیب به درختان توت می شود. این بیماری در شرایط بارانی به شدت افزایش می یابد.

علائم بیماری:

علائم بیماری در اواخر تابستان و اوایل پاییز بیشتر قابل مشاهده است. علائم اولیه بیماری بر روی سطح زیرین برگ شامل بافت های پودری سفید رنگ می باشد، که این لایه سفید به مرور در پشت برگ گسترده می شود. نشانه های بیماری روی سطح بالایی برگ های آلوده شامل علائم رنگ پریدگی و ضعف برگ می باشد. در ادامه روند بیماری بافت قارچی سفید به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه درآمده، سپس برگ های آلوده زرد شده و از بین می روند. این بیماری به طور مستقیم تاثیری روی میوه و سرشاخه ها ندارد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری قارچ Phyllactinia coryleaمی باشد. شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و محدوده دمای 24 الی 28 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باد نقش اصلی را در جاجایی عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ ها و شاخه های کوچک آلوده در سطح باغ صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • استفاده از ارقام مقاوم
  • شخم عمیق خاک اطراف طوقه
  • جمع آوری بقایای گیاهی باقی مانده از سطح خاک
  • کاشت با فاصله مناسب درختان و افزایش تهویه هوا
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تشکیل میوه