لکه برگی سپتوریایی

Pistachio Septoria leaf spot

این بیماری از بیماری های مهم پسته در برخی کشورهای دنیا بوده و توسط گونه های مختلفی ایجاد می شود. در سال های اخیر نشانه های بیماری در ایران نیز دیده شده است.

علائم بیماری:

علائم بیماری در ماه های اولیه فصل بهار بصورت لکه هایی سیاه رنگ با حاشیه قرمزهر دو سوی برگ ها ظاهرمی شوند. لکه ها ممکن است بزرگ شوند ولی اغلب کوچک و مجزا از هم باقی می مانند. روی هر برگ ممکن است صدها لکه بوجود آید. رنگ لکه ها به مرور به قهوه ای تیره تبدیل شده و در آلودگی های شدید درخت زودتر از موعد خزان می کند. گیاه به خاطر کاهش سطح کربوهیدرات تولید و ذخیره شده خود دچار ضعف می گردد.

لکه ها ممکن است روی میوه ها و دانه ها هم دیده شده، گسترش پیدا کرده و موجب نابودی و فساد میوه شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

قارچ عامل بیماری در ایران Septoria pistacina است. زمستان گذرانی قارچ در برگ های ریخته شده کف باغ است. در اوایل فصل بهار و مهیا شدن شرایط از نظر رطوبت و دما، اسپورهای عامل بیماری (اندام های تولید مثل قارچ) از برگ های ریخته شده در کف باغ رها شده و موجب گسترش آلودگی در باغ می شوند. باد همراه با بارندگی نقش مهمی در توسعه بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

  • جمع آوری برگ ها و شاخه های خشک شده و علف های هرز از کف باغ و سوزاندن آنها
  • هرس مناسب برای ایجاد جریان هوا در بین شاخه ها و جلوگیری از بالا رفتن رطوبت نسبی در بین شاخ و برگ ها بخصوص در مورد درختان پر تراکم
  • جلوگیری از آبیاری بیش از حد و ایجاد تهویه مناسب در خاک به منظور جلوگیری از جمع شدن آب در باغ بخصوص در فصول پرباران
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار انتهای تابستان