پوسیدگی ریزوم موز

Banana rhizome rot

بیماری گیاهی پوسیدگی ریزوم (ساقه زیر زمینی) باعث ایجاد پوسیدگی نرم در اطراف ریشه درختان موز می شود. عامل این بیماری به محصولات مختلفی از جمله سیب زمینی، کلم، فلفل دلمه، شلغم، هویج، پیاز، گوجه فرنگی، هندوانه و ... حمله می کند.

علائم بیماری پوسیدگی ریزوم موز:

بیماری گیاهی پوسیدگی نرم طوقه و ساقه زیر زمینی بارزترین نشانه این بیماری می باشد. در مراحل اولیه آلودگی بافت های آب سوخته روی لایه های سطحی ریزوم و اطراف طوقه تشکیل می شود. با برش دادن بافت های آلوده اطراف طوقه مایع باکتریایی لزج، زرد یا آجری رنگ خارج می شود. با افزایش پوسیدگی روی درختان، بوی بدی از ناحیه اطراف طوقه احساس می شود. از علائم ثانویه این بیماری می توان به خمیدگی و خشک شدن ناگهانی برگ ها اشاره کرد. درختانی که به شدت آلوده شده اند به راحتی و با کمترین فشاری از قسمت طوقه شکسته می شوند. به طور معمول درختان جوان حساسیت بیشتری نسبت به این بیماری دارند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی ریزوم موز:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی ریزوم موز، باکتری Erwinia carotovoraمی باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 27 الی 32 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری در بقایای گیاهی اطراف درخت صورت می گیرد. استفاده از آبیاری غرقابی، آبیاری پاششی یا باران نقش اصلی را در جابجایی عامل بیماری به درختان عاری از بیماری دارند. صدمات مکانیکی باعث نفوذ هر چه بیشتر عامل بیماری به درخت می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی ریزوم موز:

  • افزایش زه کش خاک
  • استفاده از پایه های عاری از بیماری
  • جمع آوری بافت های آلوده از اطراف درختان
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- آبیاری درختان با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از برداشت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گل دهی درخت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از رسیدن میوه