پیچیدگی برگ هلو

Peach leaf curl

بیماری پیچیدگی برگ هلو پراکندگی جهانی داشته و در بیشتر مناطق تولید هلو، شلیل و گیلاس شایع است. باغداران به این بیماری لب شتری یا بادسرخ نیز می گویند.

علائم بیماری:

اولین نشانه های بیماری در بهار به شکل لکه های زرد یا متمایل به قرمز روی برگ های درحال رشد بروز می کند. محل این لکه ها در برگ به تدریج کلفت و چین خورده شده و سرانجام موجب پیچیدگی برگ می شود. بخش هایی از برگ در محل لکه ها چین دار، ترد و شکننده شده و ممکن است در سطح آنها لایه ای سفیدرنگ از اسپور( اندام زایشی قارچ) تشکیل شود.

برگ های بیمار ممکن است زودهنگام بریزند و اگر روی درخت باقی بمانند، در مواردی که بیماری شدید باشد، به رنگ قهوه ای تیره درمی آیند.

تشکیل میوه روی درختان بیمار کاهش پیدا کرده یا متوقف می شود. میوه ها به ندرت آلوده می شوند اما درصورت ابتلا به بیماری، لکه های نامنظم برجسته چین دار متمایل به قرمز روی آنها بوجود می آید. میوه های آلوده به طور طبیعی رشد نکرده و می ریزند.

پیچیدگی برگ گیلاس موجب تحریک شاخه زایی و ایجاد شاخه های جارویی می شود.

عامل بیماری ، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

عامل این بیماری قارچ Taphrina defomans می باشد.

قارچ عامل زمستان روی فلس جوانه ها، شاخه ها و سرشاخه های آلوده به سربرده و در بهار با بارش باران شسته شده و روی جوانه های برگ قرار می گیرد. با فراهم شدن محیط مساعد جوانه زده و آلودگی شروع می شود.

در اوایل نمو جوانه ها چنانچه هوا سرد و مرطوب باشد، بیماری توسعه پیدا می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

  • انتخاب پایه و پیوندک سالم و ارقام مقاوم
  • جمع آوری و انهدام شاخ و برگ های آلوده
  • سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه

در صورت وجودآلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار 15 تا 20 روز بعد، دو دو نوبت تکرار شود.