کپک خاکستری انار

Pomegranate gray mold

بیماری گیاهی کپک خاکستری از مهم ترین بیماری های پس از برداشت انار می باشد. این قارچ روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی، به خصوص محصولاتی که دارای بافت نرم هستند ایجاد بیماریزایی می کند. آلودگی غنچه گل، منجر به آلودگی میوه حتی در زمان بعد از برداشت نیز می گردد.

علائم بیماری کپک خاکستری انار:

بیماری گیاهی کپک خاکستری انار باعث آلودگی بافت های گل دهنده در زمان شکوفه دهی درختان می شود. این قارچ توانایی ماندگاری روی بخش های بالایی میوه در تمام مراحل رشد را دارا می باشد. در صورت وجود رطوبت در محیط نگهداری میوه، آلودگی محصولات داخل انبار نیز امکان پذیر است. علائم اولیه بیماری در بخش های گل دهنده به صورت نقاط کوچک و قهوه ای رنگ می باشد. با گسترش بیماری روی بافت های لهیده میوه، توده قارچی سفید و خاکستری به همراه نقاط سیاه رنگ تمام میوه را در بر می گیرد. ممکن است این قارچ، از طریق صدمات مکانیکی نیز وارد میوه ها شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی کپک خاکستری انار:

عامل بیماری گیاهی کپک خاکستری انار، قارچ Botrytis cinerea می باشد. زمستان گذرانی این قارچ روی بافت های گیاهی آلوده و میوه های باقی مانده روی درخت یا کف باغ صورت می گیرد. باد نقش فراوانی در جابجایی عامل بیماری دارا می باشد. نقش رطوبت برای آغاز چرخه بیماری زایی بسیار اساسی است. سرعت رشد توده قارچی در بازه دمایی 18 الی 24 درجه سانتی گراد به بالاترین سطح خود می رسد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری کپک خاکستری انار:

  • جمع آوری و حذف میوه آلوده در باغ
  • جلوگیری از صدمات مکانیکی به میوه ها
  • نگهداری میوه در سردخانه (حدود پنج درجه سانتی گراد)
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها