سیگاتوکای موز

Banana sigatoka

بیماری گیاهی سیگاتوکای موز یا رگه سیاه موز یکی از بیماری های مهم موز است. رطوبت و بارندگی دو عامل اساسی در توسعه آلودگی هستند. برگ های جوان و پایینی درخت دارای حساسیت بیشتری نسبت به بیماری هستند.

علائم بیماری سیگاتوکای موز:

علائم اولیه بیماری گیاهی سیگاتوکا موز به شکل لکه های قهوه ای و کوچک روی لبه برگ های جوان می باشد. در ادامه روند بیماری لکه ها به شکل دوکی شکل گسترش یافته و به رنگ قهوه ای تیره یا آجری درمی آیند. سپس، مرکز لکه ها به رنگ خاکستری روشن در آمده و هاله ای زرد رنگ در اطراف لکه ها ایجاد می شود. در مواقعی که شدت بیماری بالا باشد، تعداد و اندازه لکه ها روی تمام برگ گسترش می یابد. ممکن است در بعضی مواقع علائم پراکنده ای از بیماری روی میوه های در حال رسیدن نیز مشاهده شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سیگاتوکای موز:

عامل بیماری گیاهی سیگاتوکا موز قارچ Mycosphaerella fijiensis می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 25 الی 29 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باد و باران باعث جابجایی عامل بیماری می شود. خاک هایی که دارای کمبود پتاسیم هستند و مدت طولانی مرطوب می مانند، شرایط مناسبی را برای آلودگی مهیا می کنند. زمستان گذرانی عامل بیماری در حاشیه برگ های آلوده صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری سیگاتوکای موز:

  • کنترل علف های هرز
  • افزایش زه کش خاک
  • افزایش تهویه از طریق هرس درختان
  • کاشت ارقام دارای مقاومت نسبی
  • جمع آوری و حذف برگ های آلوده
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی ابزار هرس با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از برداشت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گل دهی درخت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از رسیدن میوه