زنگ قرمز انبه

باغبان تاک

Mango red rust

بیماری گیاهی زنگ قرمز یا لکه برگی جلبکی انبه، توسط ایجاد آلودگی روی برگ درختان باعث کاهش فتوسنتز و کاهش محصول می شود. عامل این بیماری توانایی آسیب به محصولاتی از جمله چای، قهوه، نخل، آووکادو، نارگیل و مرکبات را دارا می باشد.

علائم بیماری زنگ قرمز انبه:

نشانه های بیماری گیاهی زنگ قرمز انبه به طور معمول روی برگ ها قابل مشاهده هستند، ولی در صورت افزایش شدت بیماری سرشاخه های جوان نیز آلوده می شوند. علائم اولیه بیماری روی برگ شامل لکه های مدور، سبز تیره و خاکستری بوده، که در ادامه روند بیماری قرمز یا نارنجی رنگ شده و به صورت نامنظم گسترش می یابد. این لکه ها که در دو سمت برگ قابل مشاهده هستند، در ابتدا اندازه ای در حدود دو میلی متر دارند، ولی با توسعه بیماری به اندازه یک سانتی متر هم می رسند. با جدا کردن عامل بیماری از روی برگ می توان تغییر رنگ بافت برگ ها به خاکستری روشن را نیز مشاهده نمود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی زنگ قرمز انبه:

عامل بیماری گیاهی زنگ قرمز انبه، جلبکCephaleuros virescens می باشد. شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و محدوده دمای 25 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باران اصلی ترین نقش را در جابجایی عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری داخل برگ ها و یا سرشاخه های آلوده در سطح باغ صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری زنگ قرمز انبه:

  • هرس به موقع درختان و افزایش تهویه
  • کوددهی و تغذیه مناسب درختان
  • جمع آوری بقایای گیاهی و علف های هرز اطراف درخت
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از هرس در زمستان

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گل دهی درخت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از رسیدن میوه

- سم پاشی درختان به محض مشاهده اولین علائم و تکرار سم پاشی هر دو هفته یک بار