آنتراکنوز بادام

Almond anthracnose

بیماری گیاهی آنتراکنوز، یکی از بیماری­ های مخرب روی درختان بادام می­ باشد. باران­ های بهاری نقش فراوانی در توسعه عامل بیماری دارند. نشانه­ های بیماری آنتراکنوز روی تمام قسمت­ های هوایی درخت بادام قابل مشاهده است.

علائم بیماری آنتراکنوز بادام:

علائم بیماری گیاهی آنتراکنوز بادام روی شکوفه­ ها به شکل سوختگی و پوسیدگی قهوه­ ای قابل مشاهده است. این بیماری علاوه بر خشکیدگی شاخه­ های کوچک، باعث سوختگی حاشیه­ ای برگ ها و از بین رفتن آن ­ها می ­شود. به مرور برگ ­های آلوده زرد و خشک شده و به صورت معلق روی شاخه باقی می ­مانند. علائم بیماری روی پوست میوه شامل زخم­ های مدور، نارنجی و آفتاب سوخته می ­باشد. در مواقعی که شدت آلودگی بالا باشد، میوه ­های آلوده چروکیده شده و شیره شفافی از آن ­ها خارج می­شود. میوه آلوده از رشد باز­­مانده و مشابه برگ های آسیب دیده به صورت خشکیده روی شاخه باقی می ­ماند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آنتراکنوز بادام:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز بادام، قارچ Colletotrichum acutatum می­ باشد. زمستان­ گذرانی عامل بیماری در داخل شاخه های خشکیده و میوه­ های باقی مانده روی درخت صورت می­ گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 23 الی 26 درجه سانتی­ گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. آبیاری پاششی، باد و باران باعث جابجایی عامل بیماری در سطح باغ می ­گردد.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز بادام:

  • کاشت ارقام مقاوم تر
  • هرس و جمع­ آوری بخش­ های آلوده
  • آبیاری درختان به صورت قطره ­ای
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ­ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ­ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ­ها