سفیدک سطحی انگور

Powdery mildew

 

بیماری گیاهی سفیدک سطحی به نامهای دیگری از جمله سفیدک پودری یا حقیقی نیز شناخته می شود.

علائم بیماری سفیدک سطحی انگور:

اندام های جوان و سبز مو اعم از برگ، شاخه، پیچک، گل و میوه به بیماری گیاهی سفیدک سطحی مبتلا می شوند. هر دو سطح برگ در تمام مراحل رشد می تواند مورد حمله بیماری قرار گیرد. روی سطح بالایی برگ لکه های سفید رنگ ظاهر شده و به مرور روی آن ها اندام های زایشی قارچ ( کنیدیوفورها ) بصورت پوشش آردی ظاهر می شود.

درصورت شدت بیماری سطح زیرین برگ ها به طرف بالا پیچیده می شود. اگر برگ های جوان درحال رشد مورد حمله بیماری قرار گیرد، چین خورده و رشد شان متوقف می شود. برگ های آلوده در تابستان قهوه ای رنگ شده و زودتر از پاییز خزان می کنند.

   

دمبرگ و دمگل اصلی خوشه نیز در سراسر فصل رشد، به بیماری حساس هستند و اگر مورد حمله قرار گیرند ترد و شکننده می شوند.

هنگام بروز بیماری، رشد شاخه های بیمار کمتر می شود. روی سرشاخه های جوان علائم بصورت لکه های سفید ظاهر می شود. در پاییز لکه ها به رنگ قهوه ای مایل به سیاه در می آیند. رنگ لکه ها روی شاخه های یکساله که به خواب زمستانی می روند، آجری رنگ است.

اگر خوشه ها قبل یا کمی بعد از گلدهی مورد حمله قرار گیرند، تشکیل میوه دچار اختلال شده و مقدار محصول کاهش پیدا می کند. قارچ روی غوره ها را به صورت پودر سفید رنگی می پوشاند.

در میوه های رسیده تر، آن قسمت از پوست حبه که آلوده به بیماری است رشد نمی کند ولی در اثر رشد مداوم قسمت سالم حبه ترک خورده و دانه نمایان می شود .

حبه های ترک خورده یا خشک می شوند یا بر اثر حمله قارچ های دیگری از جمله قارچBotrytis cinerea   می پوسند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک سطحی انگور:

قارچ Uncinula nectator که اخیراً به نام Erysiphe nectstor اصلاح شده است، عامل بیماری گیاهی سفیدک سطحی است.

این قارچ روی جوانه ها، شاخه های آلوده یا برگ های خزان شده پای درخت زمستان گذرانی کرده و در بهار و با مساعد شدن هوا فعالیت خود را آغاز می کند. قارچ در بازه دمایی بین 6 تا 32 درجه سانتی گراد می تواند رشد کند. دمای بهینه برای رشد قارچ 20 تا 27 درجه سانتی گراد است. این قارچ در دمای بالا و نور مستقیم آفتاب نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک سطحی انگور:

- هرس اندام های سبز به منظور انجام عمل تهویه و استفاده گیاه از نور کافی خورشید

- جمع آوری شاخه و برگ های آلوده و انهدام آن ها

- سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها
  • درصورت وجود آلودگی ، سم پاشی بردوفیکس همراه با یکی از سموم گوگرد وتابل به شرح زیر:

- 5 درهزار ابتدای باز شدن جوانه ها ، هنگامی که 4 تا 10 برگ جوان روی شاخه ها ظاهر شده باشند

- 5 درهزار پس از ریزش گلبرگ ها

- 5 در هزار 15 تا 20 روز بعد از مرحله قبل ، هنگامی که غوره ها تازه ترش شده اند