پیچیدگی برگ هلو

Peach leaf curl

بیماری گیاهی پیچیدگی برگ هلو پراکندگی جهانی داشته و در بیشتر مناطق زیر کشت هلو، شلیل و گیلاس شایع است. باغداران به این بیماری لب شتری یا باد سرخ نیز می گویند.

علائم بیماری پیچیدگی برگ هلو:

اولین نشانه های بیماری گیاهی پیچیدگی برگ هلو در بهار به شکل لکه های زرد متمایل به قرمز روی برگ های در حال رشد بروز پیدا می کند. محل این لکه ها در برگ به تدریج ضخیم و چین خورده شده و در نهایت موجب پیچیدگی برگ می شود. بخش هایی از برگ در محل لکه ها چین دار، ترد و شکننده شده و ممکن است در سطح آنها لایه ای سفیدرنگ از اسپور( اندام زایشی قارچ) تشکیل شود.

برگ های بیمار ممکن است زودتر از موعد بریزند و اگر روی شاخه باقی بمانند، در مواردی که بیماری شدید باشد، به رنگ قهوه ای تیره درمی آیند.

تشکیل میوه روی درختانی که مبتلا به بیماری گیاهی پیچیدگی برگ هلو هستند کاهش پیدا کرده یا متوقف می شود. میوه ها به ندرت آلوده می شوند اما درصورت ابتلا به بیماری لکه های نامنظم، برجسته، چروکیده و متمایل به قرمز روی آن ها بوجود می آید. میوه های آلوده به طور طبیعی رشد نکرده و می ریزند.

پیچیدگی برگ گیلاس موجب تحریک شاخه زایی، تولید شاخه های فرعی متعدد و ایجاد ظاهر جارویی مانند می شود.

عامل بیماری ، نحوه انتشار و چرخه زیستی  پیچیدگی برگ هلو:

عامل بیماری گیاهی پیچیدگی برگ هلو قارچTaphrina defomans می باشد.

زمستان گذرانی قارچ روی فلس جوانه ها، شاخه ها و سرشاخه های آلوده صورت گرفته، در بهار با بارش باران شسته شده و روی جوانه های برگ قرار می گیرد. با فراهم شدن محیط مساعد این قارچ جوانه زده و آلودگی شروع می شود.

در اوایل نمو جوانه ها چنانچه هوا سرد و مرطوب باشد، بیماری توسعه پیدا می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو:

  • انتخاب پایه و پیوندک سالم و ارقام مقاوم
  • جمع آوری و انهدام شاخ و برگ های آلوده
  • سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه

در صورت وجودآلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار 15 تا 20 روز بعد، دو دو نوبت تکرار شود.