سفیدک پودری گیلاس

Cherry powdery mildew

بیماری گیاهی سفیدک پودری باعث آسیب به طیف گسترده ای از محصولات کشاورزی می شود. شدت این بیماری روی درختان و برگ های جوان بیشتر از درختان مسن می باشد.

علائم بیماری سفیدک پودری گیلاس:

علائم اولیه بیماری گیاهی سفیدک پودری در زیر برگ ها شامل لکه های مدور، رنگ پریده و لایه سفید نازکی از قارچ می باشد. با گسترش بیماری، بافت پودری سفید یا خاکستری رنگ تمام سطح برگ را فرا می گیرد. در مواقعی که شدت بیماری بالا باشد، سطح برگ به سمت بالا پیچیده شده و به صورت خشک بر روی درخت معلق باقی می ماند. این بیماری باعث تشکیل بافت پودری سفید رنگ روی میوه، به خصوص در نزدیکی ناحیه اتصال به شاخه می گردد. در بعضی مواقع علائم چروکیدگی محدودی نیز بر روی میوه مشاهده می گردد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک پودری گیلاس:

عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری گیلاس، قارچ Podosphaera clandestina می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی جوانه ها و سرشاخه های آلوده صورت می گیرد. شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و محدوده دمای 22 الی 32 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. جابجایی و توسهه عامل بیماری توسط باد صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک پودری گیلاس:

  • استفاده از آبیاری قطره ای
  • هرس شاخ و برگ اضافی و افزایش تهویه
  • جمع آوری بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها