بیماری‌های گوناگون همواره سلامت درختان میوه را تهدید می‌کنند. با توجه به این که پیشگیری از وقوع بیماری یا کنترل آن ها کار دشواری نیست، با رعایت کامل نکات به‌ زراعی و استفاده از سموم ارگانیک موثر می‌توان به نتایج مورد نظر رسید. در سایت شرکت باغبان‌ تاک علاوه بر توضیح کامل درباره بیماری‌ها، نحوه استفاده از محصولات تولیدی، نحوه پیشگیری و کنترل بیماری‌ها بیان شده و همچنین سایر راه‌ها و اقدامات مفید به تفصیل آمده است.
امید است این مقالات برای علاقه‌مندان، کارشناسان و کشاورزان عزیز مفید واقع شود.

 

tick 

جهت مشاهده هر یک از بیماریهای درختان میوه ، نام بیماری مورد نظر را از منوی سمت چپ یا پایین صفحه انتخاب نمایید.