بلایت شرقی فندق

Eastern hazelnut blight

بیماری گیاهی بلایت شرقی یا بلایت فندق، با ایجاد زخم ­های عمیق روی چوب درختان فندق باعث نابودی گیاه در دراز مدت می ­شود.

علائم بیماری بلایت شرقی فندق:

بیماری گیاهی بلایت شرقی فندق به صورت آهسته و در فاصله زمانی پنج الی ده سال باعث نابودی درخت می ­گردد. بیماری بلایت فندق علائم بارزی را در دو سال ابتدایی آلودگی نشان نمی ­دهد. علائم بیماری در ابتدا شامل زخم­ های فرورفته و آفتاب سوخته در طول شاخه­ ها می ­باشد. علائم بیماری به طور معمول روی شاخه­ های بالایی درخت به شکل بارزتری قابل مشاهده است. توسعه شانکرها به صورت نامنظم و به جهات مختلف صورت می ­گیرد. با گسترش بیماری، زخم­ های متعدد روی تنه و شاخه ­ها تشکیل شده و باعث پژمردگی و خشکیدگی شاخه­ ها می ­شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت شرقی فندق:

عامل بیماری گیاهی بلایت شرقی فندق، قارچ Anisogramma anomala می ­باشد. جابجایی عامل بیماری از طریق باران­ های شدید صورت می ­گیرد. ماندگاری عامل بیماری، بر روی بافت­ های آلوده باقی مانده روی درخت و میزبان­ های دیگر صورت می­ گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 13 الی 20 درجه سانتی­ گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت شرقی فندق:

  • هرس و جمع آوری شاخه­ های آلوده
  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ­ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه­ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ­ها