پوسیدگی ریشه و طوقه گیلاس

Cherry crown and root rot

بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه و طوقه یا پوسیدگی فیتوفتورایی باعث آسیب به بسیاری از محصولات کشاورزی می شود. درختان سیب، هلو، زردآلو، گلابی و گیلاس جزو حساس ترین درختان دانه دار و هسته دار نسبت به این بیماری می باشند. میزان خسارت بیماری روی درختان جوان بسیار بیشتر از درختان مسن می باشد.

علائم بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گیلاس:

نشانه های عمومی بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه و طوقه گیلاس شامل کاهش رشد درخت، رنگ پریدگی و کاهش رشد میوه، زردی و کوچک ماندن برگ و خشکیدگی شاخه ها می باشد. برگ درختان آلوده به صورت پژمرده، خشک و معلق روی شاخه ها باقی می ماند. علائم دیگر بیماری شامل تیرگی و قهوه ای شدن ریشه و اطراف طوقه می باشد. در بعضی مواقع همزمان با گسترش بیماری روی درخت، شانکرهای سطحی همراه با شیره قهوه ای رنگ در اطراف طوقه ایجاد می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی ریشه و طوقه گیلاس:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه و طوقه، قارچ Phytophthora می باشد. خاک اشباع می تواند باعث افزایش شدت بیماری گردد. ریشه درختانی که بر اثر بیماری دچار پوسیدگی شده اند، به راحتی توسط باد و باران های شدید از خاک جدا می شوند. زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل بقایای گیاهی به جای مانده در خاک صورت می گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 15 الی 23 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. آبیاری درختان به صورت غرقابی نقش اصلی را در جابجایی و گسترش عامل بیماری ایفا می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گیلاس:

  • افزایش زهکش خاک
  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • جلوگیری از تجمع آب در مجاورت طوقه
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- فروبردن ریشه نهال ها در محلول بردوفیکس با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بوسیله آبیاری درختان با بردوفیکس 10 در هزار و بیل زدن خاک