کپک خاکستری مرکبات

Gray mold

 

قارچ عامل بیماری گیاهی کپک خاکستری دامنه گسترش زیادی داشته و به میزبان های مختلفی حمله می کند. از جمله گیاهان زینتی، سبزیجات، میوه ها و محصولات گلخانه ای.

این بیماری در بین مرکبات اغلب روی لیمو شایع بوده و در آب و هوای سرد، مه آلود و بارانی در طول زمان گلدهی روی می دهد. این بیماری در مناطقی که شرایط آب و هوایی خنک و مرطوب مستمر دارند باعث پوسیدگی بعد از برداشت محصول نیز می شود.

علائم بیماری کپک خاکستری مرکبات:

یکی از نشانه های بیماری گیاهی کپک خاکستری تشکیل لکه های چرمی قهوه ای رنگ روی میوه ها است. در شرایط بسیار مرطوب و دمای مناسب 15 الی 21 درجه سانتی گراد پوسیدگی توسعه یافته و توده اسپور خاکستری رنگ روی میوه تشکیل می شود. بیماری گیاهی کپک خاکستری مرکبات بیشتر در انبار روی میوه بروز پیدا می کند.

عامل بیماری از طریق زخم های روی گیاه، زخم های ناشی از حشرات، هرس، تگرگ یا عوامل دیگر یخبندان و آفتاب سوختگی به درون گیاه نفوذ می کند.

ورود عامل بیماری به درون ساقه، برگ یا شکوفه توده ای خاکستری و مخملی را تشکیل می دهد. شاخه های بیمار ممکن است خشک شوند. عفونت شکوفه ها باعث افزایش ریزش میوه می شود.

آلودگی گل ها ممکن است باعث عدم تشکیل میوه یا انتقال آلودگی به میوه های جدید کنند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی کپک خاکستری مرکبات:

قارچ Botrytis cinera عامل بیماری گیاهی کپک خاکستری می باشد.

قارچ عامل بیماری به شکل اسپور روی بافت های زنده گیاه یا روی بقایای آلوده گیاه روی خاک زندگی می کند. افزایش رطوبت هوا یا باران، قارچ عامل بیماری را در هوا پراکنده می کند. در این حالت ضعیف ترین باد قادر است بیماری را به شاخه های سالم گیاه منتقل کند.

گرچه قارچ عامل بیماری در بازه دمایی بین 0 تا 28 درجه سانتی گراد می تواند ایجاد آلودگی کند اما در رطوبت بالای 92%، بازه دمایی مناسب برای شیوع بیماری بین 2-15 درجه سانتی گراد می باشد. در چنین شرایطی قارچ بعد از 14 ساعت ایجاد عفونت می کند.

هوای خشک و دماهای بالاتر فعالیت قارچ را متوقف می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری کپک خاکستری مرکبات:

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از شروع بارندگی یا مه و در صورت بارش های مکرر
  • سم پاشی با بردفیکس 10 در هزار پس از هرس درزمستان
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از برداشت محصول از شیوع بیماری در انبار جلوگیری می کند.