خامج خرما

Date palm khamedj

بیماری خامج یا پوسیدگی گل آذین خرما در اکثر نخلستان ها مشاهده می شود. اگر بخواهیم تنها یک بیماری مخرب را روی درختان خرما معرفی کنیم، این بیماری مهم ترین آن ها است.

علائم بیماری خامج خرما:

عامل بیماری گیاهی خامج خرما در اوایل بهار و همزمان با شروع رشد خوشه‌های گل دهنده به گیاه حمله می کند. نفوذ عامل بیماری به درون بافت های گل دهنده، قبل از باز شدن غلاف باعث ایجاد لكه‌های خرمایی، نارنجی یا زرد می شود. سطح داخلی غلاف های آلوده نیز زرد و شفاف می شوند. گل آذین های به شدت آلوده و تیره، باز نشده و می توان در زمان جداسازی گلبرگ ها علائم لهیدگی بافت مرکزی را مشاهده نمود. با گسترش بیماری، قسمت های داخلی غلاف خشک شده و لایه پودری سفید یا کرم رنگ روی سطح شان به وجود می آید. آلودگی همراه با گرده افشانی پایه های نر در ابتدای فصل صورت می پذیرد که در این حالت ممکن است گل های باز نشده پایه های جوانتر را هم آلوده کند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی خامج خرما:

عامل بیماری گیاهی خامج خرما قارچ Mauginiella scaettae است. عامل بیماری در بافت های پوسیده زمستان گذرانی می‌كند. گسترش بیماری در مناطقی كه دارای زمستان های طولانی، بارندگی های بهاره فراوان و خاک های دارای نمك زیاد هستند بیشتر است. دمای 21 درجه سانتی گرد و رطوبت بالا بهترین شرایط برای توسعه عامل بیماری است. یکی از اصول مبارزه با بیماری رعایت بهداشت زراعی و رسیدگی به گیاه به خصوص در پایه های نر است.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری خامج خرما:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • جمع آوری و سوزاندن بافت های آلوده
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار بلافاصله بعد از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار در اواخر زمستان

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار در بهار قبل از باز شدن غلاف گل آذین