پوسیدگی قهوه ­ای شکوفه بادام

Almond brown rot blossom

بیماری گیاهی پوسیدگی قهوه ­ای باعث آلودگی بسیاری از درختان میوه از جمله زردآلو، گیلاس، هلو، آلو و بادام می ­شود. بارندگی در زمان شکوفه ­دهی درختان باعث افزایش چشمگیر بیماری می­ گردد.

علائم بیماری پوسیدگی قهوه ­ای شکوفه بادام:

بیماری گیاهی پوسیدگی قهوه ­ای شکوفه بادام باعث پژمردگی و سوختگی تمام بافت ­های گل دهنده درختان بادام می ­شود. شکوفه­ های آلوده، به رنگ قهوه ­ای تیره درآمده و پژمرده می ­شوند. در صورت وجود رطوبت، روی شکوفه­ های آلوده، بافت پودری به رنگ قهوه ­ای روشن تشکیل می­ گردد. از دیگر علائم این بیماری می ­توان به خروج شیره از ناحیه اتصال شکوفه به ساقه اشاره نمود. ممکن است در بعضی مواقع بر روی شاخه ­های کوچک متصل به شکوفه ­ها، زخم­ های طولی و تیره تشکیل گردد. شاخه­ های کوچک آلوده به رنگ قهوه ­ای درآمده و خشک می­ شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی قهوه ­ای شکوفه بادام:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی قهوه ­ای شکوفه بادام قارچ Monolinia laxaمی­ باشد. شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و محدوده دمای 20 الی 26 درجه سانتی­ گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان­ گذرانی عامل بیماری روی زخم ­های ایجاد شده روی ساقه و قسمت ­های گل ­دهنده آلوده صورت می ­گیرد. جابجایی عامل بیماری توسط باد و باران صورت می ­پذیرد. شکوفه ­هایی که به طور کامل باز شده ­اند، مناسب ترین شرایط را برای آغاز چرخه آلودگی دارند.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی قهوه ­ای شکوفه بادام:

  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • هرس درختان و افزایش تهویه
  • آبیاری قطره­ ای درختان
  • کاهش مصرف کود های دارای نیتروژن
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ­ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه­ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ­ ها