نمایندگان فروش باغبان تاک

 

استان / شهر
 نام شماره تماس
 آذربایجان شرقی
 آقای خدامرادی
 09141218241
 آذربایجان غربی
 آقای رحیمی
 09144083050
 اصفهان  آقای جمالی
 09134051022
 البرز  آقای عطاالهی
 09125675568
 تهران  خانم پرستویی
 09398921325
 خراسان  آقای صنعتی
 09151156999
 فارس، خوزستان، کرمان، یزد، هرمزکان، بوشهر
 آقای مسعودی
 09173027478
قزوین
 آقای خزانه ای
 02833553006
کرمانشاه
 آقای رستمی
 09183335633
گیلان
 آقای واثق نژاد
 09117881202
مازندران
 آقای نیک چهره
 09111215397
مازندران
 آقای جهانفر
 09113117200