بردو فیکس

شرکت باغبان تاک برای اولین بار در دنیا موفق به تولید بردو به حالت سوسپانسون با نام بردوفیکس شده است. پروانه فرمولاسيون آن در سال 1384 به تصويب هيئت نظارت بر سموم رسيده است. بردوفیکس باغبان تاک قارچ کش و باکتری کش حفاظتی تماسی است که برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های درختان میوۀ دانه دار،هسته دار،نیمه گرمسیری خزان دار،خشکباری، همیشه سبز، دانه ریز، سبزی، صیفی، زینتی وغیرمثمرتوصیه می شود.

بردو دو قلو

تاريخچه : مدت ها قبل از اینکه بیماری سفیدک داخلی در اروپا تهدیدی برای کشاورزان باشد، انگورکاران در تاکستان های فرانسه برای ممانعت از خورده شدن انگورها توسط رهگذران در راه های اصلی و فرعی اطراف تاکستان ها، چندهفته قبل از رسیدن انگورها مخلوطی از هیدروکسیدکلسیم و سولفات مس می پاشیدند که مزه تلخ و گسی روی میوه ایجاد می کرد و رهگذران دیگر تمایلی به ناخنک زدن به محصولات پیدا نمی کردند.

ترکیب بردو

تاریخچه : مدت ها قبل از اینکه بیماری سفیدک داخلی در اروپا تهدیدی برای کشاورزان باشد، انگورکاران در تاکستان های فرانسه برای ممانعت از خورده شدن انگورها توسط رهگذران در راه های اصلی و فرعی اطراف تاکستان ها، چندهفته قبل از رسیدن انگورها مخلوطی از هیدروکسید کلسیم و سولفات مس می پاشیدند که مزه تلخ و گسی روی میوه ایجاد می کرد و رهگذران دیگر تمایلی به ناخنک زدن به محصولات پیدا نمی کردند.

رنگ بردو

برای کنترل بیماری هایی مانند پوسیدگی های طوقه و ریشه گیاهان، انواع شانکرها و بلایت ها، سرطان ها و گال های طوقه و ریشه، محلول پاشی ها به تنهایی کافی نبوده و لازم است بافت آلوده با ابزار تیزی تراشیده شده و بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده رنگ شود. این کار برای ضدعفونی محل هرس گیاهان نیز باید انجام شود. درصورت استفاده از این روش دیگر نیازی به استفاده از چسب باغبانی و ... نمی باشد.

مقالات دیگر...

  • 1
  • 2