سفیدک پودری فندق

Hazelnut powdery mildew

سفیدک پودری بر روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی بیماری­ زا است. عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری فندق به صورت اختصاصی عمل کرده و تاثیری روی محصولات دیگر ندارد.

علائم بیماری سفیدک پودری فندق:

علائم اولیه آلودگی روی میوه و سطح زیرین برگ شامل، رنگ پریدگی سطحی همراه با لایه بسیار نازکی از بافت سفید می ­باشد. در ادامه روند بیماری گیاهی سفیدک پودری فندق بافت سفید و خاکستری قارچ تمام سطح زیرین برگ و میوه را در بر می ­گیرد. برگ­ های آلوده به طور کامل زرد شده و باعث کاهش تغذیه و کاهش باردهی درخت می ­گردد. در بعضی مواقع روی این لایه سفید اندام ­های کوچک و سیاه رنگ تشکیل می ­شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک پودری فندق:

عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری فندق قارچ Phyllactinia guttauaمی­ باشد. زمستان­ گذرانی عامل بیماری روی برگ ­ها و شاخه­ های کوچک آلوده در سطح باغ صورت می ­گیرد. باد نقش فراوانی در جابجایی عامل این بیماری دارد. به طور معمول این بیماری در اواسط تابستان شیوع پیدا می­کند. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 28 الی 33 درجه سانتی ­گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک پودری فندق:

  • کاهش حجم درخت و افزایش تهویه
  • شخم عمیق خاک اطراف درختان
  • جمع آوری بافت های آلوده از سطح خاک
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ­ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ­ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ­ ها