لکه برگی آلترناریایی بادام

Alternaria leaf spot

عامل بیماری گیاهی لکه برگی آلترناریای توانایی آسیب به طیف وسیعی از محصولات کشاورزی را دارا می ­باشد. شدت این بیماری در ماه­ های گرم سال افزایش چشمگیری می ­یابد.

علائم بیماری لکه برگی آلترناریایی بادام:

نشانه­ های بارز این بیماری روی بر گ­ها قابل مشاهده می ­باشد. این بیماری باعث تشکیل نقاط قهوه ­ای، مدور و با اندازه تقریبی یک الی دو سانتی­متر روی برگ ­ها می­گردد. به مرور مرکز این لکه­ ها به رنگ قهوه­ ای تیره یا مشکی در می ­آید. با گسترش بیماری برگ ­ها زرد و سپس حالت بافت ­سوخته به خود می ­گیرند. این لکه­ ها روی میوه به ندرت و بسیار جزئی مشاهده می ­شوند. برگ­ های آلوده از درخت می ­ریزند، ولی میوه ­ها بر روی شاخه باقی می­ مانند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی آلترناریایی بادام:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی آلترناریای بادام، قارچ Alternaria alternata می­ باشد. باد و باران نقش اصلی را در جابجایی عامل بیماری دارد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 19 الی 28 درجه سانتی­ گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. افزایش نفوذ پذیری خاک باعث کاهش حجم رطوبت در سطح باغ و در ننتیجه کاهش شدت بیماری می­ گردد. زمستان­ گذرانی عامل بیماری روی برگ، میوه و شاخه­ های کوچک آلوده صورت می­ گیرد.

راه­های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی آلترناریایی بادام:

  • افزایش زه­ کش خاک و کاهش رطوبت
  • کشت ارقام مقاوم به بیماری
  • جمع­ آوری تمام بقایای گیاهی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ­ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ­ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ­ ها