لکه برگی سپتوریایی پسته

Pistachio Septoria leaf spot 

بیماری گیاهی لکه برگی سپتوریایی از بیماری های مهم پسته در برخی کشورهای دنیا بوده و توسط گونه های مختلفی ایجاد می شود. در سال های اخیر نشانه هایی از این بیماری در ایران نیز دیده شده است.

علائم بیماری لکه برگی سپتوریایی پسته:

علائم بیماری گیاهی لکه برگی سپتوریایی در ماه های اولیه فصل بهار بصورت لکه های سیاه رنگ با حاشیه قرمز، در هر دو سمت برگ ها ظاهرمی شود. لکه های برگی به طور غالب کوچک و مجزا از یکدیگر و در هر دو سمت برگ ظاهر می شوند. روی هر برگ ممکن است صدها لکه بوجود آید. رنگ لکه ها به مرور به قهوه ای تیره تبدیل شده و در آلودگی های شدید درخت زودتر از موعد خزان می کند. گیاه به خاطر کاهش سطح کربوهیدرات تولید و ذخیره شده خود دچار ضعف و کاهش تولید می گردد.

لکه ها ممکن است روی میوه ها و دانه ها هم دیده شده، گسترش پیدا کرده و موجب نابودی و فساد میوه شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی سپتوریایی پسته:

قارچ عامل بیماری گیاهی لکه برگی سپتوریایی در ایران Septoria pistacina است. زمستان گذرانی قارچ در برگ های ریخته شده کف باغ صورت می گیرد. در اوایل فصل بهار و مهیا شدن شرایط از نظر رطوبت و دما، اسپورهای عامل بیماری (اندام های تولید مثل قارچ) از برگ های ریخته شده در کف باغ رها شده و موجب گسترش آلودگی در باغ می شوند. باد همراه با بارندگی نقش مهمی در توسعه عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی سپتوریایی پسته:

  • جمع آوری برگ ها و شاخه های خشک شده و علف های هرز از کف باغ و سوزاندن آنها
  • هرس مناسب برای ایجاد جریان هوا در بین شاخه ها و جلوگیری از بالا رفتن رطوبت نسبی در بین شاخ و برگ ها بخصوص در مورد درختان پر تراکم
  • جلوگیری از آبیاری بیش از حد و ایجاد تهویه مناسب در خاک به منظور جلوگیری از جمع شدن آب در باغ بخصوص در فصول پر باران
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار انتهای تابستان