آنتراکنوز انجیر

Fig anthracnose

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز انجیر به طیف وسیعی از گیاهان از جمله سیب، پیاز، کتان، گوجه فرنگی، توت فرنگی، انگور و ... آسیب می رساند. این بیماری باعث پوسیدگی میوه و کاهش بازارپسندی محصول می شود.

علائم بیماری آنتراکنوز انجیر:

علائم بیماری گیاهی آنتراکنوز انجیر روی میوه به دو صورت زخم های آفتاب سوخته و پوسیدگی تدریجی بافت میوه قابل مشاهده است. زخم های اولیه روی میوه در ابتدا کوچک هستند، اما به سرعت بزرگ شده و توده اسپور لزج و صورتی را ایجاد می کنند. میوه های کوچک و نارسی که در ابتدای مراحل رشدی مورد حمله عامل بیماری قرار می گیرند از شاخه می ریزند. آلودگی میوه های در حال رسیدن، ظاهری چروکیده و خشک را به آن ها می دهد. زخم های ایجاد شده روی برگ، دارای حاشیه تیره می باشد. به مرور برگ های آلوده قهوه ای و خشک می شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آنتراکنوز انجیر:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز انجیر قارچ Colletotrichum caricae می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل شانکرهای درخت یا میوه های باقی مانده در باغ صورت می گیرد. باران یا آبیاری پاششی باعث جابجایی عامل بیماری به مناطق عاری از بیماری می شود. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 26 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز انجیر:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • جمع آوری میوه های آلوده و هرس شاخه های آلوده
  • آبیاری قطره ای درختان
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تشکیل میوه