لکه قرمز برگ آلو و گوجه

Red leaf spots

خسارت بیماری گیاهی لکه قرمز برگ آلو و گوجه در ایران زیاد نیست و فقط در سال هایی که شرایط محیطی برای رشد عامل بیماری مناسب باشد، بیشتر برگ های میزبان آلوده شده، موجب اختلال در اعمال حیاتی، ضعف و در نتیجه کاهش میوه می گردد.

علائم بیماری لکه قرمز برگ آلو و گوجه:

روی برگ های آلو، لکه های مدور یا بیضی شکل ظاهر می شوند که ابتدا زرد بوده و سپس قرمز رنگ می شوند. سپس بافت برگ در محل لکه ها کمی متورم و کلفت می شود. به طور معمول در اواخر تابستان لکه های بیماری به رنگ قهوه ای و قهوه ای تیره درمی آیند. رنگ لکه ها معمولاً در پشت برگ پررنگ تر از رنگ آن ها در سطح بالایی برگ است. بافت برگ در ناحیه این لکه ها شکننده می شود. از دیگر نشانه های بیماری برآمدگی سطح زیرین برگ و فرورفتگی سطح بالایی برگ است. معمولاً تعداد این لکه ها روی برگ زیاد و گاه به 50 تا 60 عدد می رسد. برگ هایی که به شدت آلوده باشند، قبل از موعد خزان می کنند. لکه های برگ آلو نسبت به لکه های بیماری گیاهی لکه آجری برگ بادام شفاف تر و براق تر هستند.

حمله قارچ عامل بیماری گیاهی لکه قرمز برگ آلو و گوجه به برگ باعث بهم خوردن نظم بافت های برگ شده و باعث افزایش طول برگ می شود.

عامل بیماری ، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه قرمز برگ آلو و گوجه:

قارچ عامل بیماری گیاهی لکه قرمز برگ آلو و گوجه Polystigma rubrum نامیده می شود. قارچ عامل بیماری از نظر بیولوژی و فیزیولوژی بسیار به قارچ عامل بیماری لکه آجری بادام شباهت دارد. همزمان با رشد قارچ در برگ، سلول های برگ ساختمان طبیعی خود را از دست داده و از نظر ظاهری نامنظم و کشیده تر از سلول های سالم می شوند. سرانجام توده هایی از ریسه های ضخیم، متراکم و بهم پیچیده کلاف مانند قارچ بوجود می آیند.

آلودگی های اولیه در بهار بوجود آمده و در تابستان در برگ بروز پیدا می کند. بیماری مراحل تکاملی خود را در داخل بافت های برگ ریخته شده و مستقر در خاک مرطوب باغ میگذراند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                برای وقوع آلودگی ، دمای 11 تا 30 درجه سانتی گراد و 26 ساعت رطوبت برگ لازم است.

این بیماری تک چرخه ای است.

 

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه قرمز برگ آلو و گوجه:

  • جمع آوری برگ های ریخته شده در سطح خاک و سوزاندن آن ها در اواخر پاییز.
  • شخم زدن باغ قبل از بازشدن جوانه ها، خاک قسمت های عمیق زمین که عاری از عامل بیماری است را به سطح آورده و برگ های آلوده را دفن می کند.
  • سمپاشی دوره ای چهارگانه با بردوفیکس :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه

در صورت وجودآلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار 15 تا 20 روز بعد تکرار شود.