بخش اول فصل دوم : کنترل آفات سیب زمینی با ترکیب بردو

دستاوردهای حشره شناسی حرفه ای در یک سده

ترکیب بردو در ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در سال 1887 مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 1919 ترکیب بردو کارآیی موثر خود را در کنترل زنجرک سیب زمینی به اثبات می رساند. سه سال بعد یعنی در سال 1922، ترکیب بردو برای نخستین بار بعنوان کنترل کننده ی زنجرک سیب زمینی پیشنهاد می شود. در سال 1938، محصول بادام زمینی با کنترل زنجرک سیب زمینی با استفاده از ترکیب بردو افزایش یافته است. (Bellinger, 2008)

گزارش ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیوهاون ایالت کنتیکت

ترکیب بردو بنابر تجربه بعنوان یک اصل، زنجرک سیب زمینی را کنترل می کند. (Britton, 1918)

گزارش دفتر سلطنتی حشره شناسی لندن

ترکیب بردو اگر سراسر گیاه را کاملا بپوشاند از آسیب جدی زنجرک سیب زمینی پیشگیری خواهد کرد. ترکیب بردو در برابر بارندگی ویژگی دیرپایی دارد.

گزارش دپارتمان کشاورزی ایالات متحده - واشینگتن دی سی

ترکیب بردو می تواند زنجرک را کاملا کنترل کند و بعلاوه میزان محصول را افزایش دهد. در طول هوای سرد و مرطوب، اگر اسپری محافظ بردو انجام شده باشد، بیماری کنترل می شود و در خلال تابستان نیز پیشرفت سوختگی، از نشانه های نخستین، فراتر نخواهد رفت . نتایج دو سال تحقیق نشان داده است که ترکیب بردو هاپربرن را به بهترین وجهی کنترل می کند و از آسیب حشره در امان نگاه می دارد . زنجرک سیب زمینی با اسپری ترکیب بردو کنترل می شود. با دو بار اسپری ترکیب بردو سلامت گیاه حفظ شده است . میزان محصول سیب زمینی نیز افزایش بسیاری یافته است . ترکیب بردو هنگامی که به درستی اسپری شود زنجرک ها را از گیاهان دور می کند. این اثر تا مدتی که پوشش بردو بر روی برگ ها باقی می ماند ادامه خواهد داشت. ترکیب بردو بطور وسیع از پدیدار شدن نشانه های هاپربرن جلوگیری کرده و مانع گسترش آن می شود. گیاهان اسپری نشده، چه در مجاورت و چه در میان گیاهان اسپری شده، به میزان بسیاری مورد هجوم حشره واقع شده و سوختگی شدیدی در آنها بوجود آمده و بالاخره کاملا از بین می روند . برای کنترل زنجرک سیب زمینی اسپری ترکیب بردو باید کاملا زیر برگ ها و کل برگ ها را پوشش دهد. هر دو طرف برگ ها باید در هر ردیف به دقت اسپری شود . حداقل سه بار اسپری بردو انجام شود و بار چهارم نیز در صورت لزوم برای مهار سوختگی، تا آنکه محصول برسد.

گزارش ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه ایالتی آیووا

کنترل زنجرک سیب زمینی با حشره کش های معمول تماسی ممکن نیست . نتایج سه سال اسپری ترکیب بردو در شهرهای ایمز، میشل و آیووا نشان داده است که کنترل موثر زنجرک سیب زمینی و هاپربرن با اسپری ترکیب بردو میسر است. سه بار اسپری بردو در شرایط جدی سخت به لحاظ خشکی فوق العاده، نداشتن بارش بمدت ده هفته در تابستان سال 1921 در 27 ژوئن، 12 و 25 ژوئیه جالب توجه بود. در بخش های اسپری نشده میزان محصول 49/5 بوشل در هر هکتار بدست آمد، و محصول بخش های اسپری شده 110 بوشل در هر هکتار بود. یک رقم سیب زمینی حتی در اولین برداشت 120 بوشل محصول داد ولی بخش اسپری نشده همین رقم سیب زمینی کمتر از 35 بوشل محصول داشت . ترکیب بردو بعنوان کنترل زنجرک سیب زمینی عمل می کند. برای کنترل زنجرک که حشره ای مکنده است، حشره کش های تماسی اثری نخواهند داشت. زیرا هزاران تخم حشره که زنجرک های مونث بر روی رگبرگ، دمبرگ و ساقه ها گذارده اند، بزودی تبدیل به هزاران شفیره جدید می شوند. (Fenton and Hartzell, 1922)

نتایج برجسته اسپری بردو در نبود هر گونه حشره و بیماری اعجاب انگیز است . اسپری بردو گیاه را از آسیب بیماری، هاپربرن و آسیب حشره محافظت می کند . اهمیت بردو در کنترل حشرات، بیماری ها و هاپربرن و تیپ برن، بقدر لازم شناخته شده نیست و بقدر کافی مورد تاکید قرار نگرفته است . Dudley و Wilson گزارش کردند که زنجرک سیب زمینی از مهمترین دشمنان سیب زمینی است و پوشش کامل گیاه با ترکیب بردو کنترل کننده موثر این حشره و هاپربرن است. ترکیب بردو دافع زنجرک است. بنا به نظر Fenton و Hartzell، بردو بطور موثر زنجرک سیب زمینی و هاپربرن را کنترل می کند. حشره بالغ را دفع کرده و مانع تخم گذاری آن می شود و شفیره های جوان را نابود می کند. (Cook, 1923)