فصل اول : سیب زمینی و زنجرک سیب زمینی - Page 01

دشمنان طبیعی زنجرک سیب زمینی

گزارش دپارتمان کشاورزی ایالات متحده

دشمنان طبیعی زنجرک سیب زمینی، عنکبوت و یک نوع قارچ است که در هوای گرم و مرطوب زنجرک ها را از بین می برد، در سال 1920 چنین اتفاقی رخ داد. انتخاب ارقام مقاومتر سیب زمینی نسبت به آسیب زنجرک اهمیت دارد .

مراحل زندگی زنجرک سیب زمینی

زنجرک سیب زمینی تا رسیدن به مرحله بلوغ، 5 مرحله پورگی را می گذراند. شفیره ها پس از خارج شدن از تخم، حشرات کوچکی هستند و با پوست اندازی سن شان بالا می رود. شفیره های ریز، با بازبینی دقیق در زیر برگ ها قابل مشاهده اند. تخم حشره در میان رگبرگ ها و ساقه های برگ های سیب زمینی گذارده شده و پس از 10 روز، شفیره های جوان در حالی که به رنگ سبز روشن و بدون بال می باشند، از تخم بیرون می آیند. شفیره ها تنها در زیر برگ نشسته و در آنجا تغذیه می کنند و با کوچکترین بی نظمی در حرکتشان، به روی برگ دیگری سقوط می کنند.

هاپربرن یا نوک سوختگی برگ ها

گزارش دپارتمان کشاورزی ایالات متحده

زنجرک سیب زمینی از مهمترین دشمنان محصول سیب زمینی و دیگر محصولات از جمله لوبیا و چغندر، در ایالت های شمال مرکزی و شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می باشد. زنجرک بدلیل زیادی جمعیت و زاد و ولد بسیار سریع، می تواند در عرض مدت یک یا دو هفته کل محصول سیب زمینی را به نابودی بکشاند.

نشانه بیمارگونه آسیب زنجرک هاپربرن یا سوختگی نوک برگ ها، خوانده می شود.

گزارش ایالت آیووا

مزارع سیب زمینی در آیووا، سال های سال است که با سوختگی شدید برگ ها مواجه بوده که محصول را نابود کرده است. ابتدا گمان می رفت که سوختگی نوک برگ ها همان تیپ برن است. تیپ برن و هاپربرن به لحاظ ظاهری مشابه هم هستند. ولی بعدها معلوم شد که این همه زیان ناشی از زنجرک سیب زمینی است. حشره ای که درفصل تابستان به تعداد بسیار زیادی ظاهر می شود.

ایستگاه کشاورزی آیووا، ارتباط بین زنجرک و آسیب سوختگی گیاهان را نشان می دهد و برای نام این نوک سوختگی برگ ها، بجای کلمه تیپ برن، از کلمه هاپربرن استفاده می کند . نوک سوختگی برگ، از برگ های قدیمی شروع می شود و سپس کل برگ ها را فرا می گیرد.

گزارش ایالت کانزاس

هاپربرن در نیمه دوم ماه ژوئن و اوایل ژوئیه اتفاق می افتد. قدرت ساخت غذا توسط برگ، بشدت کم شده و بطور جدی از میان می رود و رشد گیاه متوقف می شود.