سوالات متداول شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری، باکتریClavibacter michiganense می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

روی گوجه فرنگی بیماری زا است

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

ساقه ، برگ ومیوه را مورد حمله قرارمی دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

ورود عامل بیماری به بافت آوندی بوته ها باعث پژمردگی، پیچیدگی و در نهایت خشک شدن برگ ها می شود. این بیماری باعث تیره شدن مغز ساقه و ترک خوردگی آن به خصوص در ناحیه اتصال به دمبرگ می شود

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

عامل باکتریایی قابلیت ماندگاری روی بذور و بقایای گیاهی داخل خاک را دارا می باشد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

این باکتری در بازه دمایی 23 الی 28 درجه سانتی گراد و رطوبت بالا بهترین شرایط را برای گسترش دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • به کار بردن بذور و نشاهای عاری از بیماری
  • جمع آوری و انهدام بوته های آلوده
  • تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار
  • ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • تکرار سم پاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company