سوالات متداول سفیدک پودری گوجه فرنگی

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری سفیدک پودری گوجه فرنگی، قارچ Leveillula taurica می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

دامنه میزبانی این بیماری بسیار وسیع است و به گیاهان متفاوتی همچون بادمجان، فلفل، سیر، پیاز، کتان، خیار، توت فرنگی، هندوانه، سیب زمینی و حتی علف های هرزی مثل شیر تیغک، سلمک و گزنه حمله می کند

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

برگ ودربعضی مواقع ساقه را مورد حمله قرارمی دهد . بیماری روی بخش های دیگر بوته تاثیر مستقیمی ندارد، ولی با کاهش بافت سبز گیاه، کمیت و کیفیت محصول نیز تحت تاثیر قرار می گیرد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

بارزترین علامت بیماری شامل پیدایش بافت های سفید یا خاکستری روی بخش های آلوده و به طور غالب سطح رویی پهنک برگ می باشد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی این قارچ، بر روی بقایای گیاهی، سطح خاک یا میزبان های دیگر صورت می پذیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

در صورت وجود رطوبت بیماری در دو سمت برگ گسترش یافته، سپس باعث پیچیده شدن و خشک شدن برگ های آلوده می شود

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

 • استفاده از ارقام مقاوم
 • در صورت امکان جداسازی برگ های آلوده در مراحل ابتدایی آلودگی
 • تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان
 • حذف برگ های پایینی بوته برای ممانعت یا کاهش آلودگی
 • استفاده از آبیاری قطره ای
 • شخم بسیار عمیق بعد از برداشت محصول

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

 • ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار
 • ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
 • تکرار سم پاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company